CJ Montage smede- og montagearbejde

Individuelle løsninger og standardløsninger. Nybygning og renovering. Bl.a. prototyper, montage, rustfrit stål, udvikling/ombygning af produktions-anlæg, sorteringsanlæg og intern transport mm. Fremstilling, salg og service af teknisk udstyr (ballepressere, elevatorer, trappelifte m.m.) og reparation af teknisk udstyr, inklusive service og vedligeholdelse. Firmaet er til rådighed med kompetence og erfaring i idéfasen i forbindelse med opgaveløs

Udfører desuden
Salg og vedligeholdelse af teknisk udstyr, fx affaldshånd­tering, ballepressere (pap- og plastpressere), komprimatorer, tappemaskiner, produktionsanlæg, sorterings-/pakkeanlæg mv.
Nybygning og renovering. Bl.a. prototyper, montage, reparationer, udvikling/udbygning af produktionsanlæg og intern transport m.m.

Elevatorer og lifte
Omfatter
Fremstilling og montage af personelevatorer, godselevatorer og handicap-elevatorer. Firmaet leverer både standard- og individuelle løsninger både i forbindelse med nybygning og ombygning af eksisterende byggeri. Løsninger udføres både til inden- og udendørs brug og udføres så der tages hensyn til design og arkitektur.

Elevatorer
Standard elevatorer til opgaver inden for boligbyggeri og lettere kontor/erhverv til specialløsninger indenfor vare- og persontransport.

Handicaphjælpemidler
Program
CJ Montage ApS tilbyder flere forskellige muligheder for hjælp tilhandicaptransport op og ned af trapper samt ved niveauforskelle.

Elevatorer
Elevatorlifte /platformelevatorer
Løfteplatforme
Trappelifte / trappeelevatorer
Stolelifte
Ramper

Trappelifte
Til mange formål, fx gods, renovation og kørestole. Montering på vægge eller søjler. Leveres i individuelle længder.

Hydrauliske løfteborde og platforme
Både stationære og transportable. Mange anvendelsesmuligheder: Lige fra Elefantlifte i ZOO, arbejdsplatforme, bilelevatorer, tunge løft, produktionsudstyr mm. Løftekapacitet og størrelse efter behov.

Scenelifte
Specielt fremstillede lifte til teaterscener og permanente udstillinger. Hæve- og sænkbare med evt. udskydelige trin.