Impel Rods

Patroner indeholdende 100% dinatrium-octaborat/borsyre som aktivt virkestof. Til forebyggelse og bekæmpelse af råd- og svampeangreb i træværk, og til deponering i svampeinficeret, fugtigt murværk i forbindelse med bekæmpelse af Ægte Hussvamp.

ANVENDELSE
Anvendes i konstruktionens mest udsatte dele, hvor træet er fugtigt, eller hvor der er mulighed for senere periodiske opfugtninger. Bor-patronen placeres i forborede huller, tættest muligt ved endetræ og samlinger, med indbyrdes afstand på 150-200 mm, hvorefter hullet tilproppes. Er patronen opløst ved en senere inspektion, har træet været udsat for fugtpåvirkning over fibermætningspunktet, og en ny patron kan deponeres om nødvendigt. Bor-patronen kan også anvendes ved efterimprægnering af ældre konstruktioner, fx bjælker indbygget i fugtigt murværk. Murværk sikres på samme måde, hvor patronen sammen med Boracol forhindrer Ægte Hussvamp i at brede sig i nærliggende trækonstruktioner.

VIRKEMÅDE
Patronenes virkestof opløses af indtrængende eller tilstedeværende fugt (vand) og breder sig enten ved direkte transport med vandet eller ved diffusion. Herved opnås efterhånden samme koncentration af virkestof i alle opfugtede dele af træet, uanset om det er splint- eller kerneved. Grantræ kan også gennemimprægneres.

TYPER
Fremstilles i 3 forskellige størrelser fra 2,50 g til 24,0 g svarende til beskyttelse af træ fra 800 cm³ til 6.000 cm³.