Net i jorden

Skal p-pladsen armeres, skal et forurenet område afmærkes, eller er der brug for at nedsive regn- og spildevand, så har vi de helt rigtige produkter.

Armering og forstærkning:
Er der risiko for erosion af jorden, eller skal der være en fast fundering af belægningen på vejarmeringen, så er vi klar med forskellige typer armeringsnet, der er perfekte til netop dette formål.


Advarsel og markering:
Det kan ikke undgås, at vi støder på fortidens "syndere", når der graves i jorden, og det er ikke altid muligt at fjerne al forurenet jord. Vores miljønet anbefales derfor til at markere adskillelsen mellem ny, ren jord og gammel og muligvis forurenet jord.


Markering med tekst:
Foruden vores gule miljønet indeholder vores sortiment et bredt udsnit af andre markeringsnet i forskellige farver og bredder - med eller uden tekst.

Vores M10 typer produceres efter kravene i DS/EN 12613:2001.t.


Nedsivning af regnvand:
Regnvand er en værdifuld ressource, og med relativt enkle metoder kan regnvandet ved hjælp af BIO-BLOK® regnvandsfaskinen føres tilbage i et naturligt kredsløb. Princippet kaldes Lokal Afledning af Regnvand (LAR), og vi står naturligvis til rådighed med mere information om denne bæredygtige løsning.


Nedsivning af spildevand:
Nedsivning af spildevand ved hjælp af BIO-BLOK® - En unik løsning, som sikrer en optimal biologisk rensning af spildevandet samt en optimal nedsivning i jorden. Du kan få gratis og uforpligtende rådgivning i forbindelse med dimensionering af spildevandsnedsivning i det åbne land.