Peikko bjælker, søjler og indstøbningsdele

Peikko udvikler og fremstiller kraftoverførende produkter til bl.a. betonelementbranchen. Peikko er et af de førende firmaer indenfor levering af kompositbjælker og indstøbningsdele til betonkonstruktioner. Derudover tilbyder firmaet traditionelle stålsøjler samt kompositsøjler.

PEIKKO DELTABEAM®
Kompositbjælke til bæring af huldækelementer, filigrandæk eller insitustøbte dæk i etageadskillelser.
DELTABEAM® er et opsvejst stålprofil som efter montage på pladsen udstøbes med beton, hvorefter kompositvirkningen mellem stål og beton opstår. Stålets og betonens tekniske egenskaber udnyttes optimalt.
DELTABEAM® har samme højde som dækkonstruktionen, hvilket giver en meget slank konstruktion, der er væsentlig lavere end traditionelle beton­elementbjælker.
Den lave bjælkehøjde er med til at frigive plads til fremføring af installationer over de nedhængte lofter. Mod atrier, facader og andre åbninger i dækket kan Deltabjælken udføres med påsvejste forskallingsprofiler. Forskallingen udføres af tyndpladestål og kan udformes efter arkitektens ønsker. Forskallingen kan udføres som både ret og krum.
Bjælkerne kan overfladebehandles efter rådgivers øn­sker og krav.
Brand: DELTABEAM® er godkendt til bæring af huldækelementer uden opsætning af brandisolering på undersiden.

PEIKKO KOMPOSITSØJLER
Runde eller rektangulære stålsøjler, der fremstilles med ilagt hoved- og bøjlearmering samt påsvejst top- og bundplade. Søjlen udstøbes med beton og kompositvirkningen mellem stål og beton opnås.
Med kompositsøjler opnås et slankere søjletværsnit, sammenholdt med en betonsøjle. Udstøbningen med beton bevirker, at søjlerne ikke skal isoleres mod brand efterfølgende.

PEIKKO SØJLESKO
Søjlesko med tilhørende ankerbolte. Søjlesko anvendes i forbindelse med fastgørelse af betonsøjler til fundamenter eller nedenstående søjler.
Med denne løsning opnås en indspændt betonsøjle, hvor afstivning af søjlerne under montage kan undlades. Også velegnet til søjler, hvor der stilles krav om en robusthedsforbindelse. Hermed undgår man de korrugerede rør i søjlerne samt de risici der er forbundet med udstøbning af disse.
Ved anvendelse af søjlesko opnås en momentstiv forbindelse og afstivning af søjlerne under montagen undgås. Søjleskoene anvendes sammen med Peikko Ankerbolte.

PEIKKO PCS KONSOLLER
Designet til at forbinde DELTABEAM® og traditionelle betonbjælker til betonsøjler. Fordelene er bl.a. høj kapacitet, gode monteringstollerancer, nem placering i støbeformen og at konsollen skjules i bjælketværsnittet.

PEIKKO PETRA UDVEKSLINGSBJÆLKE
Udvekslingsbjælker anvendes til oplægning af afkortede huldækelementer i forbindelse med hultagning i dækkonstruktioner.
Standardlængder: 1200, 1800 og 2400 mm eller efter ønske.

PEIKKO INDSTØBNINGSDELE OG TILBEHØR
Gennemlokningsarmering, wireboks, armeringskoblinger, tværkraftdor­ne. Dilitationsfuger, ankerbolte: Svejseplader, væg- og bjælkesko mv.

RÅDGIVNING OG SERVICE
Peikko dimensionerer iht. gældende normer og udfører produktionstegninger af alle bjælkerne. Peikko fremsender beregninger af alle DELTABEAM®, der indgår i byggeriet.

CERTIFICEREDE STYRINGSSYSTEMER
Peikko har certificerede kvalitets-, miljø- og sikkerhedsstyringssystemer i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007.
Produktionen af de primære produktionsenheder er certificeret i henhold til ISO 3834-2 og EN 1090.

PEIKKO DESIGNER®
Peikkos egen designsoftware, der hjælper dig med at vælge det bedst egnede Peikko produkt til dit projekt. Peikko Designer® er gratis for registrerede brugere.

Peikko Designer® har 3 moduler:
Søjlesamlinger, Gennemlokningsarmering og Svejseplader. Den moderne og intuitive brugerflade er baseret på interaktiv 3D-grafik. Softwaren opdateres automatisk, derfor har du altid adgang til de nyeste funktioner. Peikko Designer® omfatter en lang række europæiske designnormer og kan bruges på flere sprog. Læs mere