Starup væg- og facadebeklædning

Profilbrædder af eg (Quercus robur), robinie (robinia pseudoacacia) og lærk (larix cib.) til horisontal og vertikal facadebeklædning. Holdbarhed 100 år med et vedvarende og ensartet udtryk samt et minimum af ved­ligehold. Fås ubehandlet eller forpatineret til evt. efterbehandling med TD-olie.

STARUP TAG- OG FACADESPÅN

Produkt:
Savskårne og kløvede tag- og facadespån til ethvert formål i eg, akacie og lærk. Andre træsorter efter ønske. Fås ubehandlede, behandlede eller forpatinerede til evt. efterbehandling med TD-olie, pigmenteret efter ønske. Velegnet til traditionelt byggeri, restaurering og nybyggeri.

Metode / lægning:
Baseret på optimalt afklimatiseret råtræ min 1,5 år. Høj spejlskæringsprocent (afhængig af træsort) efter gamle principper giver optimal varighed på tagfladen, samt mindst mulig vridning under træets naturlige tørringsproces. Befæstelse med syrefaste 50 mm klammer, evt. varmgalvaniserede søm eller rustfri skruer.

Dimensioner:
Tykkelse: Top 4 mm, bund 20 mm. Bredde: Fordelt 1/3 på hver 75, 100 og 125 mm. Længde: 500 mm. Andre, inkl. kløvede, interiør-, strukturerede og faconbesavede spån produceres på bestilling.

Service:
Firmaet rådgiver gerne om anvendelse, lægning og behandling af spåntage samt -facader. Tilbudsgivning baseret på specialuddannede faglærte sjak, autoriseret af Starup Øko-Træ. Referencer oplyses gerne.

Godkendelse:
Standardspån er MK-godkendt (MK 6.42/1537). Et stærkt og meget brandsikkert byggemateriale myndighedsgodkendt til klasse T tagdækning. Produktionen kontroleres løbende fra DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Dimensioner: Standardprofil 21 x 113 mm i længde 2460 mm plus 3-5 cm overmål. 10 løbende meter dækker 0,98 kvm. Andre dimensioner efter specifikation.

Holdbarhed: 100 år med et vedvarende stabilt og ensartet udtryk samt et minimum af vedligehold.

STARUP FORPATINERET EG, ROBINIE OG LÆRK
Behandling / vedligehold
Akacie:
Ubehandlet udvikler træsorten en sølvgrå patina efter 3-6 måneder. Behandlet med TD-olie (tjæredæks-olie) opnås en overflade med rød­orange/brunlige nuancer, uden risiko for mørke skjolddannelser, som ellers kan forekomme ved behandlede nåletræsbeklædninger. Forpatinering og evt. oliebehandling sikrer at beklædningen patinerer ensartet og beholder farve og udseende længst muligt uden at skulle efterbehandles.

Eg og lærk:
For­patineres med TD-olie, umiddelbart efter monteringen, da eg og lærk er me­get følsomme overfor misfarvning pga. det høje garvesyreindhold.

Forpatinering:
Særlig behandling af eg, akacie og lærk, der gennem en oxydering fremmer træsorternes egenart og skaber en hensigtsmæssig patina.
Den forpatinerede beklædning kan evt. behandles efter monteringen 1-2 gange med TD-olie, hvilket giver en mørkere antik/gråsort farve.
Herefter kan den stå ubehandlet som en vedligeholdelsesfri træbeklædning, der selv efter mere end 100 år vil fremstå en anelse lysere. Ved løbende behandlingsintervaller med TD-olie kan der opnås en mørkere overflade. Ved fx 2-3 behandlinger de første 3-6 år vil beklædningen antage en fløjlsagtig overflade, der minder om mose-eg.