07.01.19 10:47

Grønne gavle flytter ind på Frederiksberg

Frederiksberg har fået sin første lodrette have.

Den pryder en ellers helt almindelig gavl ved et trafikalt knudepunkt og skaber et grønt åndehul i Danmarks tættest befolkede kommune. Samtidig fungerer væggen som klimaskærm, støjdæmper og byrumsforskønner.

Små, grønne åndehuller, som pryder bybilledet, er ofte en mangelvare i flere af landets største kommuner. Frederiksberg er én af dem. Nybyggerierne skyder op, mens de ældre ejendomme ikke levner meget plads til nye, grønne byrum.

Men der er heldigvis hjælp at hente, og den hjælp kommer i en lodret udgave. Byen og dens ca. 105.000 indbyggere får nemlig nu sin allerførste lodrette have:

- Vi er meget glade for at kunne realisere den grønne væg på bygningsgavlen ved hjørnet mellem Falkoner Allé og Ågade. Det er én af hovedindfaldsvejene til Frederiksberg, så det giver på mange måder rigtig god mening, at væggen er blevet installeret netop dér. Den skaber et grønt blikfang, der signalerer ’velkommen til det grønne Frederiksberg’,
fortæller Karsten Klintø, som er stadsgartner i kommunen.

Den 18 meter høje grønne væg er installeret på en beboelsesejendom. Finansieringen af driftsudgifterne står mediebureauet Citrus Media for i form af et reklameskilt midt på gavlen.

Reducerer generne ved skybrud
Den lodrette have går under navnet BGreen-it Living Wall og er udviklet af danske Byggros, som er specialist i grønne vægge og tage.

Det særlige ved løsningen er, at den består af såkaldte plantemoduler med indbygget vandreservoir. Det betyder, at væggen opsamler regnvand fra taget, som bruges til vanding. Når vandreservoiret i de øverste plantemoduler er fyldt op, fordeler vandet sig fra række til række, indtil det når bunden. Vandet opmagasineres således, mens eventuelt overskydende vand ledes til kloakken.

- Ud over at være en æstetisk flot løsning, som højner byrummets kvalitet, gør væggen mange gode ting for både klima og samfund, lyder det fra Karsten Klintø, som fortsætter:

- Regnvandshåndtering er en af tidens helt store udfordringer. Derfor havde vi et krav om, at væggen skulle opsamle regnvand direkte fra tagrenderne. Det vil fremover kunne bidrage til at reducere generne ved skybrud i området.

Løsningen blev installereret af anlægsgartnere fra Optimus i midten af december. Planterne er i vintertilstand og springer ud til foråret.

En pallette af fordele

Den lodrette have bliver evalueret efter et par sæsoner. Herefter afgøres det, om kommunen kan anbefale, at byen skal forskønnes med endnu flere grønne vægge. Men de mange fordele er ikke til at komme udenom, kan Karsten Klintø allerede nu konstatere:

- Plantevæggen øger biodiversiteten i byen og fungerer også som en klimaskærm direkte på bygningen. Den holder nemlig på varmen om vinteren og reducerer varmepåvirkningen om sommeren. Samtidig forbedrer de mange planter luftkvaliteten ved at omdanne CO2 til ilt, mens støjniveauet også reduceres. Det er meget fordelagtigt ved en så trafikeret vej som denne.

Byggros’ BGreen-it Living Walls har været på markedet siden 2016 og bliver valgt i flere og flere projekter rundt om i landet. Frederiksberg er den første kommune, der afprøver løsningen på en gavl. Hos Byggros håber man, at flere kommuner vil gøre Frederiksberg kunsten efter.

- De lodrette haver bringer mange fordele med sig: både for byerne, for samfundet generelt og for klimaet. Det er en løsning, som er nem at installere, den er driftssikker og passer godt til tætbefolkede byer med manglede grønne byrum, afslutter Byggros’ produktchef Torben Hoffmann.


FAKTABOKS

Den grønne væg i tal:
Plantemoduler i alt: 436 svarende til 37,3 m²
Én m² BGreen-it Living Wall har plads til 45 liter vand. Det betyder, at planterne kan klare sig uden vandtilførsel i mindst 14 dage.

Væggen består af følgende planter:
Engelsød, pengebladet fredløs, alunrod, tæppepileurt, lodden løvefod, stenhøjsguldregn, bredbladet star, hosta, kæmpestenbræk, skumblomst og porcelænsblomst.


Yderligere information, kontakt:
Byggros Holding A/S
Telefon 66 11 99 66
e-mail: info@byggros.com
web: www.byggros.com