Trapper forbinder niveauer med hinanden

Trapper forbinder to eller flere etager eller niveauer med trappetrin. Hældningen afgør om der er tale om en trappe eller fx en stige. Trapper har en hældning på mellem 10 og 45 grader. En stige er stejlere end en trappe.

 

Typer af trapper

Trapper findes i følgende typer: Ligeløbstrapper, kvartsvingstrapper, halvsvingstrapper, treløbstrapper, spindeltrapper og vindeltrapper.

Ligeløbstrapper
Ligeløbstrapper bevæger sig kun i én retning, men kan vinkles ved hjælp af reposer mellem trappeløbene.

Kvartsvings- og halvsvingstrapper
Kvartsvingstrapper beskriver en vinkel på 45° mellem nederste og øverste trin, og halvsvingstrapper ændrer retning med 90° fra start til slut. Retningsændringen sker ved anvendelse af skæve trin, der spidser til i den ene side.

Spindeltrapper og vindeltrapper
Vindeltrapper og spindeltrapper er typisk bygget af stål eller træ. En vindeltrappe eller spindeltrappe bevæger sig normalt rundt i urets retning, hvis man ser trappen nedefra og er på vej op. Ved spindeltrapper bæres trappetrinene af midtersøjlen, og eventuelle vanger i væggen, hvorimod vindeltrapper kun bæres af vanger og har durchsicht i midten.

Tommelfingerregler for den gode trappe
En god og funktionel trappe skal som hovedregel være en meter bred, og der skal være et forhold mellem grund (trinflade) og stigning (trinhøjden), så trappen er god og sikker at gå på. Trinhøjden må højst være 18 cm, og trindybden max. 28 cm. En god trappe karakteriseres ved at 2 stigninger + 1 grund er 61-65 cm, optimalt 63 cm.

En gulv-til-gulvhøjde på 275 cm svarer til 16 stigninger.

Trapper skal have værn eller afskærmning for at undgå faldulykker.


Materialevalget er afgørende

Ud over trapper af jern kan trapper være fremstillet af stål, træ, beton, sten eller glas. Materialet påvirker trappens egenskaber i forhold til brand, holdbarhed og vedligeholdelse. Men materialet er også afgørende for, hvor meget trinlyd trappen giver, og om den føles blød eller hård at gå på. Fx giver trapper i stål meget trinlyd, mens en trappe af træ kan knirke.

God sikkerhed forebygger faldulykker på trapper

Der sker mange faldulykker på trapper i de danske hjem. Derfor er sikkerhed et væsentligt aspekt i valget af trappedesign og materiale. For at undgå faldulykker på trapper, kan man lægge tæppe på trappetrinene eller lægge gummikanter yderst på trinfladen. Af sikkerhedshensyn er det også vigtigt, at trapper forsynes med et gelænder, som giver et godt, fast greb.

Vil man have en trappe af træ, er træsorten ikke i sig selv afgørende for skridsikkerheden. Men det er derimod afgørende for skridsikkerheden, hvordan træet er overfladebehandlet. Lakerede træflader er fx betydeligt glattere end olierede.


Lovgivning om trapper

Bygningsreglementet angiver regler for, hvordan trapper skal opbygges. Se Bygningsreglement 2015, Kapitel 3.2.2. Fælles adgangsveje, stk. 3 og 4.

Avanceret søgning