Køle- & fryseanlæg

Hvad er køle- og fryseanlæg?

Køleanlæg og fryseanlæg er beregnet til forarbejdning, nedfrysning og opbevaring af fordærvelige fødevarer, således at holdbarheden øges længst muligt.

Køle- og fryseanlæg opbygges af præfabrikerede sandwichelementer bestående af to stålplader med opskummet polyurethan imellem.
Elementerne leveres som væg-, loft- og gulvpaneler i modulmål med feder og not på alle kanter. Elementerne kan også leveres som færdige tagelementer.

 

Forskellige typer af køleanlæg og fryseanlæg

Anlæggene fungerer som køle- og fryserum og som køle- og frostlagre til opbevaring af levnedsmidler inden for detailhandelen og restaurationsbranchen.
Endvidere som klimarum, produktionslokaler i fødevareindustrien, laboratorierum, vådkølingsrum, testrum mv.


Samlingen foregår ved indstøbte, excentriske låse af galvaniseret stål, der trækker elementerne sammen.
Panelbredder er typisk 300 til 1200 mm, tykkelser 60 til 200 mm. Elementtykkelsen 80 mm er ved mindre rum tilstrækkelig for temperaturer ned til -25 °C. For lavere temperaturer og større rum bør elementtykkelsen være min. 120 mm.
Mindre anlæg kan bestå af køle- og frysemøbler, blæstkølere til lynnedkøling af varm mad, proceskøleskabe og køleborde, kølediske og kølemontrer.

 

Tilbehør til køleanlæg og fryseanlæg

Tilbehør: Køle- og fryserumsdøre. Temperaturovervågning.

Avanceret søgning