Adkomstanlæg

Hvad er adkomstanlæg

Adkomstanlæg er anlæg, fx i form af serviceringskraner, hængeplatforme, pudsebroer og -gondoler, der anvendes til eftersyn, rengøring og reparation af større høje bygninger eller større glasfacader udefra.

Ved renovering og vedligeholdelse af broer, skorstene, tanke og vindmøller anvendes også adkomstanlæg. Sådanne anlæg kan være både permanente eller midlertidige.

For at forebygge ulykker ved rengøring og vedligeholdelse af vinduer og glaspartier indvendigt og udvendigt bør adkomstanlæg etableres.

 

Forskellige typer af adkomstanlæg

Servicerings- og adkomstanlæg
Serviceringskraner, hængeplatforme og hejsestilladser anvendes typisk ved vinduespudsning på kontorbygninger, hoteller, hospitaler, høje beboelsesejendomme, glastårne mv.

Midlertidige hængeplatforme anvendes typisk ved facadevedligeholdelse samt vinduespudsning på mindre bygninger.
I forbindelse med hængeplatforme kan etableres pudsebroer, inspektionsgondoler og vinduespudsergondoler.

Rope access og erhvervsklatring
Betegnelsen Rope Access kan oversættes til "reb adgang" eller "adgang eller tilgang til et arbejdssted via reb".
På dansk anvendes flere forskellige navne: erhvervsklatring, arbejdsklatring, bygningsklatring, industriklatring eller industriel klatring.

I arbejdsklatring bruges rebene til at arbejde i, dvs. man hænger med kroppens fulde vægt i rebet mens der arbejdes, mens man i bjerg- og vægklatring bruger rebet til sikring ved et fald. I arbejdsklatring skal der endvidere benyttes et back-up reb, altså et sikringsreb i tilfælde af, at arbejdsrebet fejler.

Arbejdsmetoderne har været kendt i store dele af verden siden starten af 1980´erne, specielt på boreplatforme, hvor der er et stort behov for vedligeholdelse på et begrænset areal.

Rope-access og erhvervsklatring er et alternativ til lifte, kraner og stilladser, og giver hurtigt adgang til svært tilgængelige steder som fx tagkonstruktioner, broer, udhæng, skorstene, vindmøller, facader, pyloner, elevatorskakte, brønde og udgravninger.

De professionelle klatrere kan udover håndværksmæssige udbedringer og montage også foretage målinger, tage prøver eller udføre kontrol.


Regler, lovgivning i forbindelse med adkomst og servicering

Arbejdstilsynets vejledninger:

At-vejledning 2.4.1 om fald fra højden på byggepladser, der handler om forebyggelse af nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare generelt på byggepladser

At-vejledning 2.4.2 om fald fra højden ved arbejde på tage, der handler om forebyggelse af nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare ved arbejde og færdsel på tage

 

Avanceret søgning