Jern, stål & metaller

Jern, stål og metaller anvendes næsten overalt inden for anlæg og byggeri.

Jern udvindes af jernmalm. Stål er en legering af jern og kulstof og en række andre grundstoffer. Mængden af disse såkaldte legeringselementer i det færdige stål har afgørende indflydelse på stålets hårdhed, slidstyrke, mv.

Af andre metaller end jern, der finder anvendelse inden for anlæg og byggeri, kan nævnes aluminium, kobber, zink og messing. Af disse metaller er aluminium det mest anvendte og fås i mange standardformater som fx plader, profiler og skinner. Men også kobber anvendes i stor udstrækning, især til tagbeklædning og inddækninger, sternbeklædninger m.m.

 

Jern i armeringsjern

Jern i stangform anvendes bl.a. i betonkonstruktioner, hvor det indstøbes i betonen for at styrke konstruktionen. Typiske anvendelser er armeringsjern til etagedæk.

Stål til mange formål

Konstruktionsstål i form af stålprofiler, stålstænger og stålplader benyttes til bærende konstruktioner, hvor det er afgørende, at stålet let kan svejses.

Desuden anvendes stål til ståltrapper, stålporte, ståltagrender, stålkarme, stålpladedøre og en lang række andre bygningsdele.

Rustfrit stål, der er stål med et stort indhold af chrom, anvendes bl.a. i betonarmering, vandinstallationer og dekorative facadeelementer. Når stålets legering er afstemt til opgaven, er stålet så godt som uforgængeligt og vedligeholdelsesfrit.

 

Lovgivning og regler

Stålkonstruktioner skal opfylde kravene i Bygningsreglementet. Det betyder, at stålkonstruktionen skal dimensioneres i henhold til de europæiske konstruktionsnormer Eurocodes, med tilhørende danske annekser. Desuden skal alle stål- og aluminiumkomponenter til byggeri og anlæg være CE-mærket fra 1/7 2012 i henhold til DS / EN 1090-1.

Lovgivning og regler – henvisninger

  • Bygningsreglement 2015, kapitel 4.2. Dimensionering af konstruktioner.
  • Den europæiske materialestandard DS/ EN 1090-1.

 

Avanceret søgning