Affugtning og bygningsudtørring

Hvad er bygningsudtørring?

Bygningsudtørring kan være udtørring af byggefugt i nybyggeri eller udtørring efter vandskade. Affugtning nedsætter byggetiden og mindsker beskadigelse af bygningen efter vandskade.

 

Forskellige typer af affugtere

Adsorptionsaffugtere
Ved adsorptionsmetoden trækkes den fugtige luft gennem en selica- gel plade, hvori fugten bliver hængende og kun kan fjernes ved ved opvarmning. Derfor blæses der varm luft forbi pladen og gennem et rør eller en slange ud i den fri luft.
En ulempe ved den affugter er, at den skal have adgang til fri luft og typisk kun affugte 10-15 liter vand i døgnet.

Kondenseringsaffugtere
Ved kondenseringsmetoden trækker en blæser den fugtige luft forbi et nedkølingssystem, og når dugpunktet er nået, drypper vandet ned i en opsamlingsbeholder.

Kondenseringsaffugteren er en affugter der udemærker sig ved at have to trin til at nedkøle luften, og den affugtede luft passerer bagefter forbi to trins opvarmning før den blæses tilbage i lokalet. Opsamlingsbeholderen er forsynet med en pumpe der pumper vandet ud til et afløb.

Affugteren kan affugte op til 100 liter vand i døgnet. Denne affugter skal ikke forbindes til fri luft, og affugteren skaber ikke undertryk med fare for at trække fugtig luft ind udefra.

En kombination af de to typer affugtning
Generelt kan man sige, at affugtning ved køling (kondensering) er mest driftsøkonomisk ved højere temperaturer og højere luftfugtigheder, og affugtning i form af adsorption er tilsvarende mest driftsøkonomisk ved lavere temperaturer og/eller lavere fugtigheder. Skal man derfor fra høj temperatur og høj luftfugtighed til middel temperatur og meget lav luftfugtighed, vil en kombination af de to former for affugtning være den bedste og mest økonomiske løsning.

 


Hvornår har man brug for en affugter?

Jern og stål ruster, hvis det udsættes for ilt og fugt. Kan man ikke fjerne ilten, er eneste mulighed at fjerne fugten med en affugter. Korrosion opstår, når den relative fugtighed er højere end 55-60 %. En absorptionsaffugter er den mest effektive og driftsøkonomiske måde at affugte luften på.

Vandsugende materiale som fx træ, papir, pap, salt og ødelægges af fugt. Deres vandindhold ændrer sig afhængigt af den omgivende lufts relative fugtighed. Opbevares disse materialer ved høj luftfugtighed, kan det være nødvendigt at anvende en affugter.

Elektronik er sårbart overfor fugt. Fugt danner korrosion i komponenter og lodninger, og kan skabe kortslutning samt spændingsoverslag ved potentialforskelle. Dette betyder fejl på anlæg, driftsstop og øgede omkostninger til vedligehold, hvorfor man bør forebygge problemerne vha. affugtning.

 

Lovgivning omkring bygningudtørring

Bygningsreglement 4.6 Fugt og holdbarhed
SBi-anvisning 230 stk. 1. til 4.

Avanceret søgning