Brandslukning

Hvad er brandslukning?

Brandslukning omhandler dels selve det at slukke ilden, men emnet medfører også viden om hvordan man bekæmpe ild effektivt og sikkert.
For at kunne slukke ild er det grundlæggende nødvendigt at kende "brandtrekanten", et udtryk indenfor brandslukning: De tre påvirkninger ilt, tilstrækkelig varme og brændbart materiale er trekantens tre sider. Er trekanten hel, opstår en brand. Fjernes en del, slukkes branden.

 

Brandslukningsmidler

Vand er det mest anvendte brandslukningsmiddel med sin evne til at optage og binde varme og dermed afkøle.
Af andre brandslukningsmidler kan nævnes CO2, pulver, brandtæpper og skum alle med en kvælende effekt
og kemiske brandslukningsmidler med en anti-katalytisk effekt.


Brandslukkere

Brandslukkere kan være vandslukkere, pulverslukkere og skumslukkere, CO2 slukkere og brandtæpper.

Sprinkleranlæg slukker en brand i startfasen eller kontrollere en brand, indtil anden brandbekæmpelse sættes i gang. Sprinkleranlægget kan aktivere andre brandtekniske installationer, som fx brandventilationsanlæg og automatisk branddørslukningsystemer.

 

Lovgivning omkring brandslukning

BR.10 Bygningsreglementet kap. 5: Brandforhold.
Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledninger: Eksempel samling om brandsikring af byggeri, 2006.
SBi-anvisning 230: Anvisning om bygningsreglement 2010.

Avanceret søgning