Modeller og 3D visualisering

Modeller af bygningsprojekter

Modeller af bygningsprojekter er tredimensionelle, fysiske gengivelser i en reduceret skala af det færdige byggeri, eller udvalgte dele, detaljer m.m.

Modeller af konstruktioner udføres som oftest for at bygherrer og investorer kan danne sig et billede af det færdige byggeris størrelsesforhold, beliggenhed, forhold til andre bygninger og arkitektoniske kvaliteter. Både i forbindelse med arkitektkonkurrencer og ved opgaver, hvor de projekterende er specielt udvalgt til opgaven.

Modellerne bygges af specielle modelbyggere, ofte med en arkitektfaglig baggrund, på basis af de projekterendes skitseforslag eller projektforslag. Modellerne udføres altid i et let forståeligt målestoksforhold: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 osv.

Typer af modeller

Digitale 3D modeller

Modeller kan være digitale, tredimensionelle computermodeller eller computervisualiseringer af konstruktioner, hvor det er muligt at ”gå tur” i modellen og danne sig et indtryk af konstruktionens­størrelsesforhold, materialer, rumvirkninger, sammenhænge, overgange, adgangsforhold, funktionalitet m.m.
Sådanne modeller eller visualiseringer udføres enten af den eller de projekterende selv eller af særlige IT-firmaer, der har specialiseret sig i at levere tredimensionelle computermodeller og computeranimerede film til arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, projektudviklere osv.

3D print

Modeller af konstruktioner kan også være udført som 3D print, hvor en tredimensionel kopimaskine genererer en rumlig gengivelse i et polystyren-materiale af bygningen.

 

Avanceret søgning