Bassiner, svømmesøer og vandkunst

Hvad er bassiner, svømmebade, springvand og vandteknik?

Formålet med springvand og bassiner er ofte udsmykning udendørs eller indendørs.

I springvand findes der ofte forskellige pumpesystemer, som cirkulerer og renser vandet i et lukket system.

Bassiner findes som stillestående vand, hvor der overordnet findes tre typer. Svømmebassiner (indendørs og udendørs), udsmykkende bassiner (udendørs fx som udsmykning af områder foran bygninger) og større bassiner til opsamling af regnvand.


Typer af bassiner og springvand

Et springvandsanlæg består af et eller flere formstøbte bassiner i PE, PVC eller glasfiber, alternativt opbygget af en foliemembran lavet af EPDM-gummi, eller svejset i rustfrit stål.


Moderne springvand, fontæner og vandkunst er meget anderledes end det klassiske springvand med en ensartet stråle der med samme kraft stødes ud af et rør.
Et moderne springvand kan variere vandtrykket og fx sende korte stråler af sted, så man får en kugle-effekt og der kan også sendes lys gennem vandet, så man opnår en speciel effekt i mørke. Der findes en lang række springvand til indendørs brug, hvor ordet springvand er en tilsnigelse. Det kan fx være meget små systemer, hvor vandet langsomt pibler op af en sten, eller hvor der er en stille vandtåge, som kommer op af en beholder – ofte i stål.

Svømmebassiner / swimmingpools

Svømmebassiner har pumpesystemer og rensningssystemer og er typisk udarbejdet i flisebeklædt beton eller glasfiber.
Bassiner er ofte opbygget med bassinmembraner, som holder vandet – til havebrug kan det være opbygget af gummifolie.


Kunstige svømmesøer

Kunstige svømmesøer må ikke forveksles med badesøer med kontinuerlig udskiftning med nyt overfladevand.
Kunstige svømmesøer er i modsætning til naturlige søer afgrænset af en membran. Vandet i den kunstige svømmesø er derfor ikke i kontakt med grundvandet eller med et gennemstrømmende vandløb. Vandet i en kunstig svømmesø må derfor renses ved biologiske processer.
Kunstige svømmesøer med offentlig adgang er en ny type svømmebadsanlæg i Danmark, men har været tilladt i en række lande i en årrække. Men det er nødvendigt at ansøge om og få dispensation fra myndighederne for at kunne etablere og drive en kunstig svømmesø med offentlig adgang. Læs mere

Lovgivning og regler omkring bassiner, springvand og vandteknik

SBi har udgivet en række anvisninger om vandinstallationer, som er essentielle inden for emnet. Det er SBi-anvisning 234 Vandinstallationer – funktion og tilrettelæggelse, SBi-anvisning 235, Vandinstallationer – dimensionering og SBi-anvisning 236, Vandinstallationer – installationsdele og anlæg, som alle henholder sig til kravene i Bygningsreglement 2015 Kapitel 8.4.2 Vandinstallationer.

Miljøministeriets notat om: Særlige krav ved dispensation til kunstige svømmesøer. Læs mere

Avanceret søgning