Træ & tømmer

Fakta om træ & tømmer til bygningsformål

Træ er et naturmateriale og kan derfor ikke leveres i standardkvaliteter. Egenskaberne varierer stærkt fra træart til træart.

Træ til bygningsformål forhandles som tømmer, planker, brædder, lægter og lister, der anvendes til bjælker, spær, strøer, stolpekonstruktioner, taglægter, gulv- og beklædningsbrædder, samt inddækninger mellem væg og døre, vinduer og paneler.

Heltømmer har kvadratisk eller næsten kvadratisk tværsnit, mindstemål er 75 x 75 mm.
Planker har et rektangulært fuldkantet tværsnit med mindstemål 50 x 75 mm (tykkelse og bredde).
Brædder har et rektangulært tværsnit i tykkelser fra 9 til 50 mm og bredder fra 75 mm.
Lægter har et rektangulært tværsnit med tykkelserne 32 eller 38 mm og bredderne 50, 56, 63 eller 73 mm. Andre almindeligt forekommende lægtedimensioner er 50 x 50 og 50 x 63 mm.

Trælast forhandles i metriske mål og sorteres efter gældende regler:
Sortering efter udseende sker efter DS/EN 1611-1, styrkesortering af konstruktionstræ sker efter DS/INSTA 142. Sorteringen må kun udføres af certificerede virksomheder.

 

Træarter

Nåletræ
Skovfyr, rødgran (herunder ædelgran og Sitkagran), douglasgran, redwood, lærk, cedertræ og thuja (western red cedar).

Løvtræ
Bøg, eg, rødeg (nordamerikansk eg), abachi og okoumé (begge fra Vestafrika), azobé (tropisk Afrika), cubamahogni (Cuba og San Domingo), amerikansk mahogni (Mellemamerika og tropisk Sydamerika), afrikansk mahogni (khaya-arter fra Vestafrika), sapelli (afrikansk løvtræ, der ligner mahogni), bossé (vestafrikansk, tropisk løvtræ), lauan (også rød lauan eller filippinsk mahogni, østasiatisk træart), teak (Sydøstasien), yang (Sydøstasien), padauk (Burma og Thailand) og padouk (Afrika).

 

Finérplader og krydsfinérplader

Finér er tynde træskiver (0,8-1,0 mm), der anvendes som overfladedækning med det formål at spare på anvendelsen af ædle træsorter.

Krydsfinér fremstilles ved sammenlimning af fra 3 til 17 lag finér med det formål at opnå en træplade, der ikke kaster sig og som svinder så lidt som muligt. Krydsfinér har tykkelser fra 9 til 30 mm og formater almindeligvis 1200 x 2400 mm og 1220 x 2400 mm, men andre formater forekommer. Krydsfinér til bærende konstruktioner skal opfylde kravene i DS/EN 636. Krydsfinérpladerne skal være CE-mærkede.
Brandhæmmende krydsfinér er behandlet med et brandhæmmende middel.

Møbelplader består af sammenlimede lister eller finérer (blindtræ), der på ydersiderne er afspærret med ét eller flere lag dækfinér. Møbelplader leveres i tykkelser fra 13 til 38 mm, dørplader tillige i tykkelser svarende til Dansk Standard. Blindtræet kan være erstattet af spånplader, spånruller eller bølgepap.

Limtræ er bjælker og spær i store dimensioner, fremstillet ved sammenlimning af lameller af gran. Limtræ skal fremstilles i overensstemmelse med DS/EN 386, Limtræ, og skal være certificeret. Standardbredder fra 65 til 200 mm, standardhøjder 100 til 500 mm, i spring på 33 mm. Største længde for søjler og bjælker er 24 m.
Snedkerlimtræ til snedkerarbejde leveres i mange forskellige dimensioner til fx vinduesrammer og –karme, hylder, inventar mv.

Træfiberplader fremstilles i hovedsagen af sønderdelt nåletræ, der formes i ark i en kontinuerlig proces under tilsætning af vand. Lim anvendes normalt ikke, da cellevæggenes sammenlimende egenskaber udnyttes. Tørres arkene med hed luft, fås porøse, bløde plader. Halvhårde og hårde træfiberplader fremstilles ved udtørring under tryk. Herefter gennemgår træfiberpladerne en varmebehandling, der øger modstandsevnen mod fugtoptagelse. Hærdede træfiberplader er hårde plader, der er efterbehandlede med olie og varme for at øge fugtbestandigheden. Alle typer træfiberplader leveres i bredderne 1200 og 1220 mm og i længder fra 2400 til 6100 mm. Tykkelser fra 3 til 12 mm.

Spånplader fremstilles af træspåner der tørres, limes og spredes i pladeform, hvorefter de presses under høj temperatur.
Spånpladers anvendelsesmuligheder afhænger af deres rumvægt og den anvendte limtype, og de er normalt meget fugtfølsomme. Spånplader bør derfor ikke anvendes, hvor der er høj luftfugtighed, eller hvor der er risiko for opfugtning på anden måde. Til beklædnings- og konstruktionsformål anvendes der kun spånplader med en densitet på mindst 600 kg/m3. Spånplader kan endvidere anvendes til inventar i tørre rum samt som blindtræ i møbelplader.

OSB-plader (Oriented Strand Board) fremstilles af sammenpressede, limede store aflange flade træspåner, normalt i 3-5 krydsende lag. OSB-plader fremstilles i forskellige kvaliteter til anvendelse i møbler og inventar og som beklædninger, tagunderlag og gulve. OSB-plader fås også grundmalede fra fabrik til facadebeklædning og til støbeplader til beton. OSB-plader til bærende konstruktioner skal opfylde kravene til DS/EN 300.

MDF-plader (Medium Density Fiberboard) er fremstillet af træfibre og indeholder lim ligesom spånplader, men er homogene. De ligner derfor mest træfiberplader, men har spånpladernes egenskaber. Formaterne for MDF-plader er 1220 x 2440, 1220 x 3050, 1830 x 2440 og 2070 x 2800 mm, tykkelser 6-40 mm.
MDF-plader fremstilles i forskellige kvaliteter til samme anvendelsesområder som spånplader, men på grund af homogeniteten er MDF-plader også egnede til fræsning af profiler samt træskærer- og drejerarbejde. Til anvendelse i bærende konstruktioner skal MDF-plader opfylde kravene i DS/EN 622-5.

HDF-plader (High Density Fiberboard) består af træfibre og lim ligesom MDF-plader, men er hårdere presset og derfor tungere, meget hårde og tætte. Standardformaterne er 2050 x 2650, 2070 x 2800 og 2070 x 3660 mm, og tykkelser fra 3 til 8 mm.
HDF-plader leveres i tre kvaliteter: Standard, vandfast limet og som brandhæmmende. HDF-plader anvendes til møbler, inventar, indvendige døre, yderdøre, porte og skilte mv.

 

Standarder for træ & tømmer

Krydsfinér til bærende konstruktioner skal opfylde kravene i DS/EN 636:2012+A1:2015. Pladerne skal være CE-mærkede.
Limtræ skal fremstilles i overensstemmelse med DS/EN 408 + A1:2012. Trækonstruktioner - Konstruktionstræ og limtræ - Bestemmelse af visse fysiske og mekaniske egenskaber

Trækonstruktioner - Konstruktionstræ og limtræ - Bestemmelse af visse fysiske og mekaniske egenskaber, Limtræ, og skal være certificeret.
DS/EN 13986:2004+A1:2015: Træbaserede plader til konstruktionsbrug - Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og mærkning.

OSB-plader til bærende konstruktioner skal opfylde kravene til DS/EN 300:2006 OSB-plader - Definitioner, klassifikation og specifikationer.
MDF-plader til anvendelse i bærende konstruktioner skal opfylde kravene i DS/EN 622-5:2010 - Træfiberplader - Specifikationer - Del 5: Krav til MDF-plader.

Se også Eurocode 5: Trækonstruktioner

Avanceret søgning