Affaldshåndtering & papirkurve

Hvad forstås ved affald

Ifølge Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse er affald ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med.

Ude i kommunerne er det kommunalbestyrelsen der afgør, om et stof eller en genstand er affald, og om det skal betragtes som farligt affald, emballageaffald, affald egnet til genbrug eller genanvendelse, forbrændingsegnet affald eller deponeringsegnet affald.


Affaldshåndtering og papirkurve

Om affaldshåndtering

Affaldshåndtering er en miljømæssig nødvendighed til at bortskaffe affald. Med en fornuftig affaldshåndtering, så forskellige affaldsfraktioner og affaldstyper ikke blandes uhensigtsmæssigt, kan man bl.a. genbruge og genanvende affaldet eller omdanne affaldet ved forbrænding til elektricitet og varme. Med stigende mængder affald og de dermed øgede udgifter til bortskaffelse af affald bliver sortering og genbrug nødvendigt og vigtigt for miljøet.

Der findes både individuelle løsninger og standardløsninger i forbindelse med affaldshåndtering. Fra de helt små kontorløsninger med papirkurve og skraldespande til store, nedgravede opsamlingsgruber. Men også komprimatorer og ballepressere, der reducerer affaldets og emballagens volumen, så man opnår at skåne miljøet med færre kørsler og mindre forurening i forbindelse med afhentningen.

 


Hjælp til affaldshåndtering og affaldssortering

Der findes forskellige affaldssystemer fx:

Affaldsøer det vil sige løsninger som miljøstationer, renovationsskure og affaldsindhegninger, hvorfra forskellige affaldsfraktioner kan afhentes samlet.

Tipcontainere med fuldautomatisk tipmekanisme samt håndtag for manuel tømning.

Trappelifte til godstransport og renovation til såvel lige som buede trappeløb. Desuden vertikale godslifte til direkte transport mellem to planer.

 

Forskellige typer af affaldshåndtering & papirkurve

Affaldsskakte er lodrette, modulopdelte rør af beton eller rustfrit stål, indbygget i etageejendomme, beregnet til at transportere husholdningsaffald fra boligen til en affaldsbeholder i ejendommens underetage. Affaldsskaktene kan monteres enten indvendigt i trapperum eller i sanitetsskakte, eller udvendigt på mur eller altandæk.

 

Affaldssugesystemer kan anvendes ved større byggerier, der anvendes til fx administrative formål (kontorvirksomhed o. lign.). Det bør overvejes, om der med fordel kan etableres et affaldssugesystem (centralsug) for de største affaldsfraktioner, som især vil være dagrenovation og genbrugeligt papir. Opsamling af de to affaldsfraktioner bør i så fald ske i vippe- og storcontainer, og denne opsamling kan for papirs vedkommende kombineres med en central makulering og komprimering.


Containerskjulere og affaldshuse
Affaldshuse er lette, overdækkede og afskærmende konstruktioner, hvor man kan placere sine affaldscontainere og udføre affaldssortering.
Med containerskjulere, der omslutter den enkelte container, kan man opbygge en samlet, æstetisk og fleksibel containerenhed uden fordyrende og pladskrævende affaldsrum. Med et samlet antal containerskjulere kan man sortere de mest almindelige typer affald såsom husholdningsaffald, aviser, pap, metal, glas efter behov.


Affaldskurve, papirkurve og skraldespande
Papirkurve er velegnet til kontoret, køkkenet, toilettet eller omklædningsrummet. Affaldskurve og askebægre findes i mange modeller og rumfang både til inden- og udendørs brug, hertil findes desuden bredt udvalg af affaldsstativer.
Papirkurve kan være lavet af fx stål, aluminium, træ eller plast og være forsynet med vippelåg og aftageligt håndtag, der letter tømningen.

Udendørs er papirkurve en løsning til opsamling og bortskaffelse af affald i til det offentlige rum (gader og parker, torve og pladser).


Soldrevne, komprimerende skraldespande
Komprimerende skraldespande sørger automatisk for at komprimere affaldet på stedet og kan derfor indeholde 4-8 gange så store mængder affald som en traditionel affaldskurv på 60 liter. Skraldespanden henter sin energi 100 % fra indbyggede solceller til automatisk at komprimere affaldet direkte ved kilden.
Skraldespanden er udstyret med en fuldautomatiseret sensor, der registrerer hvornår kurven er fuld og sørger for at rapportere status på kurvens indhold til fx en kommunes kommandocentral. Det betyder, at tømningerne kan tilrettelægges effektivt, hvilket har stor betydning for at minimere omkostningerne.

 

Lovgivning om affaldshåndtering m.m.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan hentes yderligere oplysninger i Bygningsreglementer.

Desuden findes Miljøministeriets Bekendtgørelsen om deponeringsanlæg. Klik her

Avanceret søgning