Kompositmaterialer & -konstruktioner

Komposit og byggeteknik

Komposit er et konstruktionsmateriale, der er sammensat af flere forskellige materialer, ofte med et bindemiddel. Afhængig af hvilke materialer der er anvendt, vil kompositmaterialer ofte opnå bedre egenskaber end traditionelle produkter - ofte i form af lavere vægt og større styrke, hvilket kan give nye arkitektoniske muligheder.

 

Kompositmaterialer giver nye muligheder

Et par af de mest almindelige kompositter inden for byggeriet er armeret beton og glasfiber. Er kompositmaterialet sammensat af plader, benævnes det laminat. 

I moderne byggeri bruges en lang række kompositmaterialer, bl.a. i form af plader. Fx kan man få kompositgipsplader med indstøbte glasfibermåtter som kan anvendes som vådrumskompositplader eller vindtætningskompositplader. 

Andre muligheder er bl.a. vinduesrammer i komposit, som er termisk isolerende. Med en vinduesramme i komposit kan man fx få en slank og let vinduesramme og dermed et større lysindfald uden at øge vinduets samlede varmetab, fordi kompositmaterialet både er stærkt og har fine isoleringsegenskaber.

Materialemuligheder for kompositmaterialer og -konstruktioner

De enkelte dele i et kompositmateriale kaldes matrixmaterialer, fx metal, keramik eller plast. Når eksempelvis plastmateriale (epoxyplast) blandes med bl.a. kulfibre, får man et plastbaseret kompositmateriale, som er stærkere end matrixmaterialet.  

Fiberbeton anvendes til cementbaserede byggevarer med fiberarmering, fortrinsvis plader og andre varer med lille godstykkelse. Formålet med fiberarmeringen er at give betonmaterialet god trækstyrke og reducere risikoen for revnedannelser, som kan opstå, når det udsættes for skiftende klimatiske påvirkninger. Fibermaterialer kan være cellulosefibre, glasfibre, stenuldsfibre, plastfibre eller stålfibre. Fiberbeton anvendes primært til facadebeklædninger og tagdækninger.
Andre anvendelsesområder for fiberbeton er fx armering af pengeskabe, hæveautomater, altaner m.m. 

Lovgivning om kompositmaterialer og -konstruktioner

Se Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og Beton, Del 1-2: Generelle regler – Brandteknisk.

 

Avanceret søgning