Rørgennemføringer og tilbehør

Hvad er rørledningstilbehør

Rørledningstilbehør omfatter rør- og kabelgennemføringer (bøsninger) til rørledninger, dvs. lukkede rør, der fører vand, olie eller gas. Rørgennemføringerne skal sikre tæthed over for vand, fugt, brand, støj, lugt, støv mv.

Endvidere omfatter rørledningstilbehør rosetter til fastholdelse og tætning omkring rør, boltbeskyttlese til skruebolte mod rust og mekaniske skader.

 

Forskellige typer rørledningstilbehør

Der findes en række forskellige produkter, der er velegnet til forskellige formål fx: Fittings, glide- og rullelejer, Koblinger, manchetter, rør, rørarbejde, rørbearbejdning, rørbæringer. Blandt produkterne kan nævnes:

Boltbeskyttelse med indbygget tætningsring til montering på møtrikker og bolthoveder.


Bøsninger til trægulve og betongulve: til lodret og vandret montage. Forskydelige bøsninger til trægulve og betongulve, hvor gulvhøjden ikke kan fastsættes på forhånd.

Bøsninger for vådrumsgulve: med/uden overgangsmanchetter til vådrum for gulvbelægning af vinyl, linoleum eller lignende. Bøsninger til vådrumsgulve anvendes, hvor der ønskes tæthed mellem gulvbelægning og rørgennemføring.

Bøsninger for vådrumsvægge: rørgennemføring til fx gipsvægge, kalciumsilikatplader eller for indmuring i massive vægge.
Materialer: Plastdele af ABS, dækkappe af poleret, rustfrit stål, gennemføringsnippel og overgangstykker af forkromet messing.

Gastætte bøsninger anvendes hvor der stilles særlige krav til absolut tæthed, fx i laboratorier, kemiske virksomheder, hospitaler, institutioner o.lign.


Kabelgennemføring: Der findes mange årsager til, at det er nødvendigt at gennembryde for eksempel en tagmembran. Ved gennemføring af kabler eller befæstning af solpaneler, klimaanlæg, skilte eller andet udstyr. Det er afgørende at sikre en gennembrydning, der er tæt. Men også mindre kabelgennemføringer kan anvendes til at skjule hullet, hvor ledninger, rør eller andet går ned igennem fx gennem en bordplade på et kontormøbel.


Rosetbøsninger og rosetbøsningssæt: med lav byggehøjde og kort, cylindrisk hals med udvendige ribber for fastholdelse i bøsningsrøret. Rosetbøsninger og rosetbøsningssæt anvendes ved vandret og lodret montage ved skillevægge og etageadskillelser.

Murgennemføringer for N-gas: For indføring af gasrør gennem mure, vægge og fundamenter, såvel over som under terræn. Opfylder kravet i Gasreglementet.

Brandbøsninger af aluzink: med ubrandbart isoleringsmateriale. Opfylder isoleringsnormen. Brandbøsninger af aluzink anvendes også, hvor der ikke stilles særlige krav om tæthed over for fugt og vand.
Materiale: Kappe af aluzink med fleksible låsestropper. Isolering af ubrandbart elastomerrør.

Rørrosetter: til afslutning eller dækning af huller omkring rør.
Materialer: Grå ABS – dækkappe af poleret, rustfrit stål.

 

Lovgivning om rørledningstilbehør og rørgennemføringer

Bygningsreglementets krav om tæthed over for vand, fugt, brand og lyd mm.
BR15: 4.5 Vådrum
BR15: 8.1, Installationer Stk 2. Generelt
Brandteknisk Vejledning nr. 31: Brandtætninger. Læs mere her
SBi-anvisning 252: Vådrum.

Avanceret søgning