Bygningsautomation

Hvad er bygningsautomation?

Ved bygningsautomation forstås en automatisk styring og regulering af de tekniske anlæg i en bygning, såsom varmeanlæg, køleanlæg, ventilation mv.

Området5 omfatter CTS-anlæg, IBI-anlæg og selvstændigt automation herunder materialerne og produkter til hovedstation, betjening, alarmer og rapporter, datalogning, kommunikation og netværk, undercentraler og automatikkomponenter.

Inden for bygningsautomation findes der forskellige produkt- og systemløsninger til privatboliger og til erhvervs- og kontorbyggeri: programmerbare elektricitetsstyringer til belysning, solafskærmning, varme/køling, visualisering, fjernkontrol m.m.

Bevægelsesdetektorer med fintfølende bevægelsesområde og indbygget lysføler giver enkle installationer med færrest mulige komponenter. Systemer kan betjenes trådløst og brugervenligt med fjernbetjening eller touchscreen. Giver stor fleksibilitet ved placering af stikkontakter, også ved flytning og renovering.

Desuden findes der til privatboliger systemer til fjernovervågning, præventive lys-scenarier, når huset er tomt, automatisk tænd/sluk om natten, automatisk lukning af vinduer og oprulning af markise og automatisk sluk/tænd af vandvarmer.


Bygningsautomatik – Løsninger

KNX er en optimal løsningsmodel. KNX-løsninger integrerer al bygningsautomatik i én samlet installation og er i dag den eneste åbne europæiske standard (EN50090) inden for bygningsautomatik. KXN sikrer, at løsninger kan samles inden for områderne belysning, solafskærmning, opvarmning/køling, ventilation, alarm, visualisering, CTS-overvågningsanlæg og styring osv.


Kort oversigt over begreber inden for bygningsautomatik

Anlægstyper

CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring)
Et CTS-anlæg er fællesbetegnelsen for computerbaserede produkter, der anvendes til overvågning, styring og regulering af bygningsanlæg.

IBI-anlæg (Intelligente Bygnings Installationer)
Små computere med begrænset kapacitet, som har ilagt et standardiseret og certificeret applikationssoftware. Kaldes IBI-controllere.
IBI applikationen styrer og regulere indeklima- og lysstyring i den enkelte rum, kaldet IBI-Zone. Styringsomfanget at IBI-zonen kan varierer, men kan omfatte lys, varme, køling, ventilation, solafskærmning og betjeningspaneler.

Kommunikationsprotokoller, interface, åbenhed
Der findes mange kommunikationsprotokoller og teknologier, som anvendes indenfor bygningsautomation. De mest gængse typer er:

BACnet (certificeret), som står for Building Automation and Control Networks og er den førende certificerede standard for CTS-anlæg og de samlede bygningsautomationsløsninger.

LonMark (certificeret) eller Lon (ikke certificeret), som står for Local Operating Network. Anvendes primært på IBI-anlæg. Dog er der nogle CTS-undercentraler der også anvender Lon. LonMark er også åbne protokoller, som der kan opnås interoperability med. Se mere på følgende websites: www.echelon.com og www.lonmark.org.

KNX (certificeret) er en fusion af flere IBI-standarder som EIB, Batibus og EHS. KNX anvendes primært på IBI-anlæg og er åbne protokoller, som der kan opnås interoperability med.

Netværk
CTS-anlæg, IBI-anlæg, sikringsanlæg m.fl. kommunikerer alle sammen via netværk. Netværksløsninger er en fagdisciplin for sig selv, som skal være med i den samlede betragtning af bygningsautomationen.

HMI (Human Machine Interface)
For at driftspersonale og andre daglige brugere kan anvende bygningsautomationen på en effektiv måde, findes der en brugerflade eller et interface mellem ”mennesket og bygningssautomatikken”.

BMS (Building Management System)
BMS er den internationale betegnelse for den “hovedcentral”, alle underliggende anlæg og systemer integreres op mod. Her kan man betjene og administrere alle anlæg, systemer og data i bygningsautomationen.

ERP (Entreprise Ressource Planning)
Står for kommunikation til det tekniske system (bygningsautomationen) og en kommunikation til HMI (driftspersonel og brugere).

Brandsikringsanlæg (ABA, ABDL, ASP)
Kan integreres så man opnår en fælles betjeningsplatform med resten af bygningens automatik.

Tyverisikringsanlæg (ITV, AIA, ADK)
Kan integreres på samme måde som brandsikringsanlæg.

TBS (Total Building Solution)
De forskellige systemer i bygningsautomationen som CTS, IBI, Brand, Tyveri kan samles i en fælles platform. Kører alle systemerne gennem standardiserede og certificerede protokoller, kan der laves tværgående funktionaliteten mellem systemerne, således at bygningsautomationen kan leverer en højere ydelse til brugeren i form af energihåndtering, komforthåndtering og administration m.m.


Lovgivning omkring bygningautomation

Energirammen er en del af BR10 og sætter grænser for, hvor meget energi en bygning må bruge pr. kvadratmeter til opvarmning, ventilation, køling, belysning og varmt brugsvand. Fx siger Energirammens afsnit 7.2.3, stk. 1 følgende:

For kontorer, skoler, institutioner m.m. må bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal højst være 71,3 kWh/m² pr. år tillagt 1650 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. (7.2.3, stk. 1).

Avanceret søgning