Fugematerialer, kit & lim

Om fuger og fugematerialer

Fuger er mellemrum mellem bygningsdele, som er nødvendige i forbindelse med installation, montage eller bevægelser i bygningsdelene. Typiske eksempler er fuger mellem mur og vinduer og døre, fuger mellem bygningsdele og fuger ved gennembrydninger i etagedæk og i klimaskærmen.

Til at udfylde eller stoppe disse fuger anvendes forskellige former for fugemasser.

 

Fuger og traditionel byggeskik

I den traditionelle byggeskik i forbindelse med fx vinduer og døre anvendtes der tjæret værk af plantefibre (hamp, sisal, kokos), senere mineraluld, udvendigt dækket af en mørtelfuge, indvendigt af en dækliste.

 

Montagefuger

I dag udføres fuger mellem to eller flere bygningskomponenter eller i samlinger omkring en bygningskomponent som montagefuger, hvis funktion relaterer sig enten til selve funktionen eller til anvendelsen, fx den komponent, fugen anbringes i (vådrumsfuge, vinduesfuge, topforsegling, brandtætning osv.).

Krav til montagefuger
Materialer til montagefuger skal kunne tætne mod varmetab, fugt, vand, vind, brand, lyd og forskellige partikler, også under de bevægelser, der kan ske i forbindelse med sætninger og temperatur- og fugtsvingninger.
Det stiller store krav til materialernes vedhæftning, elasticitet og holdbarhed.

Montagefuger i facader
Montagefuger i facader kan udføres som
1-trinstætning, der giver en uventileret fuge, eller
2-trinstætning, der giver en ventileret fuge. Den består af en udvendig regnskærm og en indvendig vindtætning, med et mellemliggende ventileret hulrum og en isolering mod den varme side (vindtætningen).

Montagefuger i betonelementer og gulve
Montagefuger i betonelementer udføres som en ventileret fuge med 2-trinstætning.
Fuger i gulve og vådrum udføres med elastiske og højelastiske 1-komponent fugemasser af silikone eller polyurethan.
Dilatationsfuger. I rektangulære gulvarealer over ca. 35 m² skal der indlægges dilatationsfuger (isolationsfuger) med en afstand af ca. 7 m, ved gulvvarme ca. 5 m, for at undgå revner. Dilatationsfuger udført som fugemassefuger skal udføres med hæftebrydende fugeunderlag eller sliptape.

 

 

Materialemuligheder for fugematerialer

Fugemørtel til murværk

Fugning af murede facader skal udføres med samme mørtel, som er anvendt til opmuringen, og fugning skal ske i direkte forbindelse med opmuringsarbejdet.

Andre fugematerialer

Plastiske fugemasser er fugemasser, der efter deformation ikke vender tilbage til deres oprindelige form. De er 1-komponente og består af tørrede olier, stabiliserende ikke-tørrende olier, syntetiske harpikser og fyldstoffer.Elastiske fugemasser genvinder hurtigt eller langsomt deres oprindelige form efter deformation. De er 1-, 2- eller flerkomponente, baseret polyurethan, silikone, silan-modificeret polyether (MS-polymer), polysulfid, epoxy eller lign. bindere. Silikonefugemasser kan indeholde skimmelhæmmende midler (fungicider) og kan anvendes i vådrum. Polysulfid anvendes primært udendørs.Termoplastiske fugemasser har plastiske egenskaber, men kan genvinde formen ved en moderat opvarmning. Materialet er gummibitumen eller butyl. Anvendelse: primært til fuger i fundamenter, samlinger ved tagmembraner og lignende.

Lim & kit

Lim er et materiale, der kan bruges til at få flere genstande til at hænge sammen. Lim fås både i (helt eller delvis) flydende form. Lim bruges til gulv- og vægmaterialer både i våde og tørre rum på både sugende og ikke sugende underlag.

Gulvlim: Der findes mange typer lim: EC1-godkendte, opløsningsmiddelfrie, emissionsfattige og miljøvenlige limprodukter til alle slags gulvbelægninger.
Med de vandbaserede lime kan man nu opnå en hurtig og kraftig montering, man kender fra kontaktlim.

Limspartel: anvendes i forbindelse med udlægning af gulvlim.

Vævlim og klæber: Anvendes til opsætning af glasvæv, malerfilt, miljøvæv mv. Vådrumsklæber anvendes til påsætning af glasvæv, glasfilt og lignende i vådrum som fx bad, køkken og bryggers.

Fixeringslim: Anvendes til fixering af tæpper i fliser og baner, hvor let udskiftning ønskes, og som alternativ til løslægning eller fastgørelse med dobbeltklæbende tape.
Speciallim til gummibelægninger: Vådlim til indendørs limning af gummi på rene og vedvarende tørre underlag af fx beton.

Vindueskit: Til vinduesrammer af træ, stål og beton. Opbygget på polymeriserede vegetabilske olier og højmolekylære blødgøringsmidler. Kit anvendes til kitning og reparation af vinduer med både enkeltglas og isoleringsruder. Hæfter fast og beskyttende på glas, metal og træ. Linoliekit er et kit, som er nemt at håndtere og velegnet til at sætte glas i vinduer. Kit - og især linoliekit - skal være frisk for at kunne bearbejdes ordentligt. Anvendes til kitning af vinduer og reparation af kitfals både ude og inde. Kan tillige anvendes til udspartling af søm- og skruehuller i træværk.

 


Lovgivning om fugematerialer, kit og lim

Bygningsreglement 2010 behandler fuger og fugestørrelse i 3.2 Adgangsforhold og i SBi-anvisning 230 om BR10. Desuden er fugemasse blandt andet omtalt i SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger og i SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger – nybyggeri.

Avanceret søgning