Pavilloner og skurvogne – Byggeprodukter for professionelle

Om pavilloner og skurvogne

Pavillon var oprindeligt en betegnelse for et telt med form som en sommerfugl. Nu bruges betegnelsen både på små telte, små udskænkningssteder og salgsboder med fast tag. Pavillon dækker også større pavillonbyggerier, som kan have mere eller mindre midlertidig karakter ved fx skoler eller hospitaler, pga. den forholdsvis lave opførelsesudgift, da pavilloner er flytbare konstruktioner og ikke altid opføres med støbt fundament.

En skurvogn er forenklet en større pavillon med hjul, så den kan flyttes. Skurvogne anvendes ofte som opholdsrum og baderum ved byggeprojekter, men kan også anvendes som midlertidig beboelse.


Typer af pavilloner og skurvogne

Pavilloner er ofte rektangulære konstruktioner med vinduer og adgangsforhold. Der findes pavillonløsninger, hvor man kan sætte flere pavilloner sammen i moduler, hvis der fx skal oprettes midlertidige kontorer i kontorpavilloner, beboelsespavilloner eller institutionspavilloner.

Containere kan også anvendes i en form som minder om pavilloner, i fx beboelsescontainere.

Skurvogne kan have mange forskellige funktioner, som eksempelvis værkstedsvogne, mandskabsvogne, omklædningsvogne eller opbevaringsvogne.


Hvilke materialer består pavilloner og skurvogne af?

Ofte er pavilloner og skurvogne bygget helt i træ med tagpap som tagbeskyttelse, men der findes mange forskellige former og materialer alt efter om det er en permanent pavillon eller en midlertidig pavillon, som skal flyttes.


Lovgivning og regler omkring pavilloner og skurvogne

Telte og pavilloner falder ikke ind under Bygningsreglementets område, hvis det er midlertidige opførelser, men der findes adskillige krav til skurvogne – især til erhvervsbrug – på Arbejdstilsynets hjemmeside – blandt andet ”Bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende” Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992.

Avanceret søgning