Beslag og låse

Hvad er beslag og låse?

Beslag bruger man til at fastgøre eller fastholde ting/møbler/elementer i bestemte positioner, eller til at forbinde eller fastholde dem i forhold til hinanden, fx i form af hængsler eller låseblik.
Beslag bruges i forbindelse med en bygningsaptering.

Låse monteres på døre/vinduer/porte i den hensigt kun at give personer med nøgle eller kode adgang til det aflåste.


Låse til ethvert formål

Låse kan være mekaniske eller elektriske og kan have mange udformninger, alt efter om de skal anvendes til døre, vinduer, porte eller andet. Låse kan opdeles i følgende låsetyper:

  • Låsekasser med cylinderlåse
  • Kode- og fingeraftrykslåse
  • Vindueslåse
  • Terrassedørslåse
  • Hængelåse


Stiftcylinderlåse
En af de hyppigst anvendte låsetyper er en stiftcylinderlås. Låsen består af en cylinder med et system af små kanaler og under- og overstifter, der passer sammen. Den rette nøgle i låsen kan løfte stifterne op i niveau med låsens cylindertromle. Herefter kan låsen på døren åbnes. Med stiftcylinderlåsesystemet kan man opbygge et større låsesystem til mange døre med mange forskellige nøgler og en hovednøgle, der kan åbne alle døre. Jo færre stifter en lås har, jo nemmere er den at dirke eller banke op.

I dag laver man stiftcylinderlåse med flere stifter end tidligere for at øge sikkerheden.


Tilholderlåse og elektroniske låse
Der findes også andre typer låse som tilholderlåse og elektroniske låse.
Nyere låsesystemer har nøgler eller nøgle kort af plast med udstansede huller eller magnetstrimmel til henholdsvis elektronisk og magnetisk aflæsning.


Motorlåse
Såkaldte motorlåse anvendes til automatisk åbning og lukning af døre via en elmotor. En motorlås kontrolleres overvejende elektrisk, således at den låser automatisk efter anvendelse af låsen, vrideren eller dørgrebet, forudsat at der ikke har været nogen impuls eller et konstant signal, der fortæller at døren skal være ulåst.
Motorlåse kan bruges til både udvendige og indvendige døre, heriblandt IT-lokaler, undervisningslokaler, mødelokaler, lager og entredøre.
Motorlåse er specielt velegnede til erhvervsbyggerier, offentlige bygninger og institutioner, hvor der er brug for et højt sikkerhedsniveau. Motorlåse kan også anvendes sammen med adgangskontrolanlæg, tænd/sluk-ure, tidsstyrede og fjernbetjente døre samt brandalarmeringsanlæg.


Forsikringsselskabernes krav til sikring

F&P (Forsikring & Pension) har udarbejdet en sikkerhedsklassificering af låse og låsecylindre. Jo mere udsat en virksomheds interiør eller varesortiment er, jo højere krav stiller forsikringsselskaberne.


F&P registrerer produkter til sikkerhedsforanstaltninger i fire kategorier illustreret med farverne RØD, BLÅ, GRØN og GUL. For at blive F&P-godkendt i den højeste røde sikringsklasse skal virksomhedens låse være sikre mod gennembrydnings- og oplukningsforsøg, mens låsene i den laveste gule klasse kun skal være hæmmende.

Avanceret søgning