Maling, lak og malematerialer

Maling er et, sædvanligvis, flydende materiale, der bruges til at ændre farven på en genstand eller en overflade. Udover at indfarve, kan malingens funktion være at beskytte bundmaterialet og derved tilføje en teknisk eller æstetisk kvalitet.

Teknisk kan en maling være mug- og skimmelhindrende eller hindre bakterievækst, alene på grund af pigmenternes art. Sølv er fx meget brugt i malinger, som skal anvendes i sterile rum.

Lak er en hård malingstype, som kan være gennemsigtig eller farvet. Lak kan anvendes til påsmøring/ maling af forskellige materialer, blandt andet træ, metaller for at beskytte overflader, fremhæve strukturer mv. Ofte påføres lakken i flere lag, med mellemliggende tørring og eventuel nedslibning efter hver påføring.

 

Typer af malematerialer

Til maling af almindelige vægge bruger man typisk en mat eller evt. halvmat akrylplastmaling. Hvis overfladen smitter af eller underlaget suger som fx væv eller puds, skal der males oven på en dertil egnet grunder.


Træværk skal males med specialmaling til træ. Træ skal grundes, inden det males og knaster skal ”lukkes” med en lak - Shellak eller knastelak.

Maling til gulve er ofte en særlig slidstærk, terpentinbaseret slags maling. På gulvflader, hvor der trænger fugt op, bør man dog male med en diffusionsåben akrylplastmaling, da man ellers risikerer at spærre fugten inde. I forbindelse med renovering af vådrum, skal man bruge en maling, der er tilsat mug- og skimmelhæmmende stoffer.

Af forskellige typer lak og maling kan nævnes acrylmaling, alcydmaling, epoxylak og epoxymaling, facademaling, gulvlak, gulvmaling, linoliemaling, vægmaling m.fl.


Hvilke materialer består maling af

Maling indeholder blandt andet pigment, opløsningsmiddel og bindemiddel. De mest almindelige bindemidler er akrylplast eller alkyd.


Heldækkende malermaterialer: Indenfor de heldækkende malinger findes syv produkttyper: Oliefarver, limfarver, temperafarver, mineralfarver, harpiks-lakfarver, plast- og acrylmaling, plast-olie-emulsionsmaling.

Halvdækkende malermaterialer: Ved at øge bindemiddelmængden i forhold til pigmentmængden fås en lavtpigmenteret, halvgennemsigtig, såkaldt laserende maling, også kaldt lasur eller lasurmaling.

Farveløse malermaterialer: I lighed med andre malermaterialer findes der mange produkter og virkemidler.

Lakker: Lak er klar og giver en blank overflade og anvendes fortrinsvis til indvendig brug.

Læs mere om malematerialer Klik her

Kort beskrivelse af FARVESYSTEMER Klik her

 

Lovgivning og regler om malematerialer

Produkter til overfladebehandling er underlagt en række lovkrav. Nogle lovkrav er rettet specifikt mod produktgrupperne maling og lak. Se Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter 878 af 26/06/2010, som er den gældende.

Avanceret søgning