Scene, teater & tribuneaptering

Hvad er sceneudstyr og tribuneaptering?

Sceneudstyr er materiel, der benyttes til en scenes funktion. Det er bl.a. scenegulv, stativer, lysudstyr, scenetekstiler og tæppetræk. Tribuneaptering er opbygningen af publikumstribuner.


Typer af sceneudstyr og tribuneaptering

Der er findes en række forskellige scenetyper, lige fra helt enkle mobile scenepodier med et simpelt hævet scenegulv, til store teltkonstruktioner som fx er kendt fra Roskilde Festival.

Under sceneteknik kan man finde lys, lyd, stativer, tæpper, kulissehjul, gittermast, eller 2-kant-, 3-kant- eller 4-kant-broer mv.

Tribuner findes ligeledes i mange former fra stoleopstillinger på græsafdækningsplader til teleskoptribuner og større publikumstribuner.


Hvilke materialer består sceneudstyr og tribuneaptering af?

Udstyr til midlertidige scener er ofte udarbejdet i stål og træ og er udformet, så det kan samles og skilles ad på kort tid. Samtidig er opbygningen fleksibel gennem længden på fx broer, så scenekonstruktionen kan passe til scenerummets dimensioner.

Det samme gør sig gældende ved opbygning af midlertidige tribuner. Desuden findes der en mængde forskellige stoletyper og stoleopsætningssystemer til gulvbrug eller tribunebrug.

 

Lovgivning og regler om sceneudstyr og tribuneaptering

Dansk Standard har bla. standarder for løftende udstyr til scener med DS/CWA 15902-1+2.

For tribuneopbygning findes der en mængde standarder, blandt andet med kriterier for udformning af tilskuernes synsfelt, udformning så der er adgang for tilskuere med særlige behov, serviceområder, samt en del andre relevante standarder.

Med et Byggedata-abonnement (www.byggedata.dk) kan man få en komplet adgang til alle standarder og al dansk byggelovgivning fra et sted.

Avanceret søgning