Natursten

Natursten giver et unikt præg

Natursten anvendes i byggeriet bl.a. til facadebeklædning, gulve og vægge samt udendørs belægninger, fx natursten til haven. Natursten har gode holdbarhedsmæssige egenskaber, og så giver natursten byggeriet et unikt præg.


I bygninger anvendes natursten bl.a. til facader, gulve, trapper, køkkenbordplader og pejse. Desuden anvendes natursten bl.a. til brolægning, støttemure, moler, broer.

Den rå sten udvindes i stenbrud , skæres i skiver og overfladebehandles ved polering, let slibning, sandblæsning mv. Forskellige behandlingsmetoder og forskellige skæreretninger giver forskellige udseender.

 

Hård eller blød natursten

Blandt de hårde natursten finder man granit, gnejs og diabas, mens sandsten, skifer og kalksten – herunder marmor - er bløde natursten.

De hårde natursten anvendes især til vejmateriale (skærver, brosten, kantsten mv.), brobygning, havnebygning og sokkelsten. Stenenes gode vejrbestandighed gør dem også velegnede til beklædning af facader og andre udvendige formål.

De blødere natursten er velegnede til dekorative formål indendørs og udendørs, da de er lettere at bearbejde, fx ved slibning. Indendørs anvendes de blødere natursten til væg eller gulv, udendørs anvendes de blødere natursten bl.a. til skifertage.

 

Anvendelsesmuligheder

Anvendelsesmulighederne er blandt andet:

 • Natursten til bordplader
 • Natursten til gulve (gulvfliser og vægfliser)
 • Natursten til vægge
 • Natursten til Trapper
 • Natursten i form af belægningssten til terrasser og havestier
 • Beklædning af facader
 • Natursten til tage
 • Vejbelægning
 • Bassiner


Lovgivning og regler om natursten i byggeriet

Natursten skal som andre byggematerialer CE-mærkes.
Der findes (februar 2009) syv harmoniserede standarder, som dækker de almindelige anvendelser af natursten som byggemateriale:

 • DS/EN 12057: Natursten – Fliser - Krav
 • DS/EN 12058: Natursten – Fliser til gulve og trapper – Krav
 • DS/EN 12326: Skifer og andre naturstensprodukter til tagdækning og beklædning af ydervægge – Del 1: Produktspecifikation.
 • DS/EN 1341: Fliser af natursten til udendørs belægning – Krav og prøvningsmetoder.
 • DS/EN 1342: Brosten af natursten til udendørs belægning – Krav og prøvningsmetoder.
 • DS/EN 1343: Kantsten af natursten til udendørs belægning – Krav og prøvningsmetoder.
 • DS/EN 1469: Natursten – Plader til udendørs og indendørs beklædning – Krav.


Se også HFB's oversigt over de almindeligste naturstensarter...Klik her

Oversigten over stenarterne omhandler de mest almindeligt forekommende bjergarter, som bruges i Danmark.
Angivelsen af naturstens bestanddele, farve, mønster og anvendelsesområder må kun betragtes som vejledende.

Avanceret søgning