Skorstene

En skorsten er et lodret rør, der fører røg og dampe fra et ildsted og op over bygningens tag. Skorstene er konstrueret, så de selv suger røgen ud. Et aftræk adskiller sig fra en skorsten ved at fungere som udluftning, evt. intensiveret ved anvendelse af en blæser.

 

 

Typer af skorstene

Skorstene inddeles typisk i traditionelle, murede skorstene, elementskorstene og stålskorstene.

 

Murede skorstene

Klassiske murede skorstene er opbygget af teglsten. Skorstensløbet er opmuret af mursten og som oftest forsynet med foringsrør.

Skorstene skal kunne klare store regnskyl. Derfor kan et skorstenstag være en god løsning på murede skorstene. Et skorstenstag har fire ben som sættes på skorstenspiben og beskytter mod nedbør og fuglereder.

 

Elementskorstene og stålskorstene

Elementskorstene er bygget op af betonelementer, og stålskorstene er fremstillet af sammensvejste stålsektioner.

Elementskorstene og skorstene i stål anvendes mere og mere, fordi denne type skorstene er nemmere og hurtigere at etablere og fordi de opfylder kravene til indvendige overflader, lysningsmål, pladsbehov mv.

Skorstene i stål har en mindre åbning end en muret skorsten, og der er derfor ikke samme risiko for at der trænger regn ned igennem røgrøret.

Fælles for alle typer skorstene er, at det er vigtigt, at inddækninger og fuger er tætte på selve skorstenspiben, så den bliver modstandsdygtig over for fugt og frost. En skorsten på taget skal være så høj, at der opnås et tilstrækkeligt sug, og så røgen ledes så højt op, at den ikke generer naboer.

 

 

Lovgivning og regler om skorstene

Materialer: Se BR15, Kapitel 8.5 Fyringsanlæg og aftrækssystemer, stk. 2.
Røgrør: Se BR15, Kapitel 8.5.3.1 Aftrækssystemer. Generelt
Små seriefremstillede skorstene: Se BR15, Kapitel 8.5.3.4 Små aftrækssystemer, stk. 1
Udførelse og installation: Se BR15, Kapitel 8.5 Fyringsanlæg og aftrækssystemer, stk.1.
Skorstenstilslutning: Fyringsanlæg: Se BR15, Kapitel 8.5.2 Tilslutning til skorsten og aftrækssystem.
Brændeovne, pillebrændeovne, masseovne og pejse - BR 15 kapitel 8.5.1.3


En god tommelfingerregel er at Lysningsarealet (åbningen) mindst bør være 80 mm i diameter for olie- og gasfyrede ildsteder og mindst 150 mm i diameter for ildsteder til fast brændsel.

Se også SBi-anvisning 253 Småhuse - Indretning og funktion (2015). om skorstenes lysningsareal, højde og udførelse.

Avanceret søgning