Tagelementer, præfabrikerede

Om præfabrikerede tagelementer

Præfabrikerede tagelementer er en fællesbetegnelse for dele af en tagkonstruktion, som kan erhverves færdige eller tæt på færdige efter behov.
Det kan fx være færdige væg- eller tagflader, eller større tagelementer til industribyggeri eller landbrug. Andre præfabrikerede tagelementer kan være spær, kviste og karnapper.


Præfabrikerede kviste

Præfabrikerede kviste fremstiles i mange forskellige typer:

 • Københavnerkviste, den almindeligst forekommende kvisttype, meget udbredt på københavnske etageejendomme. Bygges i taget og har saddeltag (vinkeltag).

 • Altankviste – som københavnerkviste, men forsynet med døre og en lille altan foran kvisten.

 • Mansardkviste – som sidder på den nederste del af et mansard-tag.

 • Rytterkviste – en mindre udgave af københavnerkvisten, der har 45 graders tag.

 • Helvalmet rytterkvist – en rytterkvist, hvor saddeltaget er skråner tilbage og har fald mod forsiden.

 • Halvtagskviste – som har et halvbue-formet tag.

 • Pultkviste – med fladt tag i samme retning som husets tag.

 • Taskekviste – med fladt tag i samme retning som husets tag, men som begynder ved tagryggen.

 • Spidskvist – med forside som en ligebenet trekant.

 • Gavlkvist – en bred kvist med saddeltag i flugt med husets facade, gerne med flere fag, gerne placeret over husets midte.

 • Frontkvist – en mindre udgave af gavlkvisten i ét fag, som regel placeret over hoveddøren.


Materialer

Præfabrikerede tagelementer som fx spær, er ofte udarbejdet i træ.
Præfabrikerede kviste er ofte sammensat af træ, stål, zink eller kobber til beklædning, og zink til taget, men der kan være et utal af variationsmuligheder.
Zink er et populært valg til kviste, da zink patinerer og ikke ruster.


Lovgivning, regler og retningslinjer om kviste og tagelementer

I SBi-anvisning 226 Tagboliger – byggeteknik bliver der skrevet om kvistmontering og konkrete punkter omkring kviste og tagelementer, som man bør være opmærksom på.
Der er ikke krav til kvistes udseende alle steder. Selv om københavnerkviste er populære i København, så er de ikke et krav her – og må gerne anvendes andre steder. (En københavnerkvist er en kvist i taget med saddeltag og dannebrogsvindue).

Avanceret søgning