Bygningsudsmykning

Om bygningsudsmykning

Bygnings­udsmykning kan være udsmykninger integreret i bygninger eller skulpturer i det omkringliggende terræn. Udsmykninger i terrænet kan også omfatte vandkunstanlæg og springvand, bænke, trappedele, m.m.

Facadeudsmykning

Facadeudsmykninger udføres ofte som stukkatørarbejde i gips, kunststen og beton, herunder som restaurering og nystøbning af bygningsornamenter, såsom gesimser, balustrader, frontespicer, søjler og figurgrupper (se hovedgruppen ”Stuk, ornamenter & kunststen”).

Bygningsudsmykning

Bygningsudsmykning findes også som facadedetaljer såsom gesimser, konsoller, indgangsportaler, rammer og karme samt bånd og rosetter i hård polyesterskum, der færdigbehandles med silikatfri maling.

 

Materialer til bygningsudsmykning

De mest anvendte materialer er natursten, gips, kunststen, beton, metal (fx bronze), træ eller polyesterskum.

Bygningsudsmykning kan både være på og uden for facaden. På facade kan man finde forskellige typer af udsmykning: Mosaikarbejde, stuk, pudsarbejde og herunder gesimsarbejde, bygningsornamentik og malet puds. En af de mere utraditionelle muligheder er murkunst, som tidligere grafitti-kunstnere tilbyder. Desuden kan man også etablere bygningsudsmykning uden for bygningen fx gennem belysning af facaden.

En stor del af bygningsudsmykning kan være udført i puds, som når man fx trækker en gesims eller laver anden form for ornamentik i selve facaden.

Stuk anvendes også til skulpturer og til arkitektoniske udsmykninger. Dygtige stukkatører kan skabe et materiale som ser ud som marmor med store mængder lim og farve i blandingen, såkaldt stucco lustro.
Som oftest er stuk hvidt, men kan også være gennemfarvet, bemalet eller forgyldt. Kunstværker og dekorationer udført i stuk kaldes stukkaturer.

Der findes også udsmykning af vinduer og her kan udsmykningen foregå i både glas eller træ, som snedkerarbejde.

Avanceret søgning