Parkeringsautomatik og parkeringssystemer

Forskellige typer af automatik og parkeringssystemer

Parkering foretages oftest enten i vejsiden eller på specielt oprettede parkeringspladser, som kan være åbne eller lukkede, parkeringshuse, ved vejsider og på private matrikler.
Parkeringsarealer kan være udstyret med automatik, bomanlæg og forskellige barrierer og sikkerhedsudstyr, betalingssystemer og overvågningssystemer, der skal fungerer som adgangskontrol.

 

Parkeringsanlæg

Der findes forskellige muligheder for at optimere parkeringsarealer.

Liftsystemer
Lifte er et meget anvendt system, fordi det åbner for, at der bliver plads til flere biler på en eksisterende parkeringsareal. Man parkerer bilerne uafhængigt af hinanden, der er nem ind- og udstigning, og systemerne er enkle at betjene for brugeren.

Parkeringsplatforme
Platforme skaber op til 100 % flere parkeringspladser og udnytter arealer bag søjler, i hjørner mv. Platformene er monterede på skinner og kan derfor parkere bilerne helt tæt på hinanden.

Automatiske parkeringssystemer
Automatiske systemer til parkering er velegnede til offentlige parkerings-faciliteter med brugerbetaling.

Elevatorsystemer
P-hus-løsninger med elevatorsystemer bevirker, at man kan undgå tilkørselsramperne og dermed udnytte pladsen bedre.

 

Lovgivning omkring parkeringsforhold

SBi-anvisning 258 om BR15: Tjekliste Bygningsreglement 2015, Parkeringspladser for personer med handicap, BR 15 Kap. 2 Ubebyggede arealer, BR 15 Parkeringspladser for personer med handicap, 2.4.2 stk. 1 og 3. For yderligere information om handicapparkering henvises til SBi's tjekliste om parkeringspladser www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister.

Arealbehov parkering, færdselsarealer mv.
Se informationerne der er hentet i Håndbog for Bygningsindustriens opslagsstof, vedr. Parkerings- og færdels­arealer... hent

Avanceret søgning