Bygningsrestaurering & -bevaring

Formålet med restaurering af bygninger og bygningsbevaring er at bevare bygninger og anden arkitektur, som anses for at være værdifuld ud fra en kulturhistorisk eller arkitektonisk synsvinkel.

Bygningsrestaurering og bygningsbevaring er indgreb i en bygnings tilstand, for eksempel for at undgå yderligere forfald eller vende tilbage til bygningens oprindelige udtryk. Bygningen kan være fredet, erklæret bevaringsværdig eller indgå i en bevarende lokalplan og således være underlagt særlige retningslinjer for bygningsindgrebet. Eller bygningen kan blot i kraft af sin status eller karakter, uanset alder, findes værdig til en bevarende indsats.

 

Gamle bygningshåndværk

En række gamle metoder og discipliner inden for bygningshåndværk er i fare for at forsvinde i takt med, at der anvendes mere moderne byggemetoder og byggematerialer - også når ældre bygninger skal renoveres og/eller moderniseres. ’Klik Et Håndværk’ indeholder en række korte film om gamle bygningshåndværk, der er udviklet gennem tiderne. Se også håndværkeerovertigt med fagbeskrivelser

 


Find erfarne håndværkere til restaurering

Bevarings- eller restaureringsprocessen ved gamle bygninger ledes som regel af en arkitekt med særlig indsigt og viden om traditionel byggeteknik og traditionelle håndværkstraditioner, for at sikre at resultatet opnår en kvalitet og sammenhængskraft, der er indsatsen værdig.

"Center for Bygningsbevaring" er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring, og på centrets hjemmeside findes en håndværkeroversigt over erfarne restaureringshåndværkere og rådgivningsfirmaer. Oversigten er henvendt til husejere og rådgivere, der ønsker et bestemt arbejde udført som en nænsom bygningsrestaurering.

Sitet giver også professionel, uvildig, forskningsbaseret rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til statslige og kommunale myndigheder, rådgivere, håndværkere og private husejere.

 


Traditionelle byggematerialer

Materialerne, der anvendes til bygningsbevaring og bygningsrestaurering, er af samme type, som blev anvendt, da bygningen blev opført.

Omkring 1950 sker der et skift i byggeriet fra det traditionelle håndværksbyggeri til et mere industrielt byggeri. I perioden frem til 1950 består materialerne i byggeriet overvejende af træ fra Norden og Østersøregionen, natursten, tegl, kalk og mørtel. Ved restaurering af ældre bygninger fra før 1950 vil man derfor gøre brug af datidens byggematerialer.

Natursten, teglsten, tagsten, bygningstømmer, gulvbrædder, vinduer og døre til genbrug kan ofte fremskaffes fra specielle leverandører med lagre af brugte bygningsmaterialer.

Bygningstømmer kan i dag fremskaffes som nyt, men i dimensioner svarende til de oprindelige tømmerstykker.

Visse håndværksvirksomheder og entreprenører har specialiseret sig i traditionelle arbejdsmetoder, behandlinger og teknikker, der stemmer overens med de oprindelige arbejdsgange ved bygningens opførelse.

 


Hvordan administreres loven?

 

Database over alle fredede bygninger

I Kulturstyrelsens database "Fredede og Bevaringsværdige Bygninger" kan man finde alle de fredede bygninger i Danmark.

'Gode råd om vedligeholdelse' er en række informationsblade om hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger på en hensigtsmæssig måde kan vedligeholdes og istandsættes. Hent her

Avanceret søgning