Betonelementer

 

Præfabrikerede bygningsdele

Betonelementer er præfabrikerede bygningsdele af beton. Betonelementer fremstilles på elementfabrik, hvorefter de fragtes til byggepladsen og monteres.


Præfabrikerede betonelementer omfatter en lang række betonvarer fra forspændte betonkonstruktioner med meget høj styrke til tagelementer, facadeelementer i beton, betonvægge, betondæk, betontrapper og reposer, altaner, affaldsskakte og mange andre bygningselementer i beton eller specialbeton.

 

Betonelementer til bærende konstruktionsdele

Til bærende konstruktionsdele anvendes betonelementer som søjler og bjælker (konsolbjælker), men de bærende dele kan også bestå af for eksempel bærende vægelementer / betonvægge, tagplader til etagedæk eller bærende facadeelementer med faste søjler med armering. Søjler, runde eller firkantede, giver normalt mulighed for arkitektonisk avancerede løsninger. Bærende konstruktionsdele fremstilles af strengbeton og kabelbeton. 

 

Betonelementer – fra sålbænke til P-dæk

I dag anvendes en lang række præfabrikerede og monteringsfærdige betonelementer i byggeriet til såvel bærende som ikke bærende konstruktioner. Det kan være lige fra småprodukter som for eksempel sålbænke og mindre betonafdækninger til at beskytte mod nedsivende fugt til specielle betonelementer til industriskorstene eller hele dækelementer til P-huse.

 

Lovgivning og regler om betonelementer

Betonelementer til bygningskonstruktioner skal opfylde kravene i Bygningsreglementet. Det betyder, at konstruktionen skal dimensioneres i henhold til de europæiske konstruktionsnormer Eurocodes med tilhørende danske annekser. Desuden skal betonelementerne være CE-mærket, og betonen skal leve op til materialestandarder.

Lovgivning og regler - henvisninger

  • Bygningsreglement 2015, kapitel 4.2. Dimensionering af konstruktioner. Dimensionering af konstruktioner skal ske på grundlag af følgende Eurocodes med tilhørende danske annekser.

 

Avanceret søgning