Vilkår og betingelser:

Brug af Comdia Byggematerialer er underlagt de vilkår og betingelser, der fremsættes nedenfor. Brug af Comdia Byggematerialer forudsætter at brugeren er enig i og overholder følgende vilkår og betingelser.

Comdia Byggematerialer garanterer ikke for omfanget, rigtigheden eller nøjagtigheden af de resultater, fremskaffelsen og brugen af Comdia Byggematerialers informationer afstedkommer. Comdia Byggematerialer er ikke ansvarlig overfor brugere eller andre med hensyn til unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsagen, i informationer, eller eventuelle erstatningskrav i denne forbindelse.

Brugere, der uploader materiale på Comdia Byggematerialer er ansvarlig for indholdet af dette. Comdia Byggematerialer er ikke ansvarlig for indholdet af meddelelser eller informationer, sendt af brugere eller for indholdet af informationer fra tredjepart på Internettet, selv om det er tilvejebragt via Comdia Byggematerialer.

Comdia Byggematerialer forbeholder sig retten til efter eget skøn at gennemgå, redigere eller slette hvilket som helst tredjepartsmateriale som Comdia Byggematerialer måtte finde ulovligt, anstødeligt eller på anden måde upassende.

Brugere kan via links få adgang til andre sites på Internettet. Som ikke er en del af Comdia Byggematerialers side. Comdia Byggematerialer påtager sig ikke ansvar for nogen form for materiale uden for Comdia Byggematerialer, der er tilgængelig via sådanne links. 

Brugeren er indforstået med at holde Comdia Byggematerialer skadesløs for enhver form for skader, tab, omkostninger eller udgifter som Comdia Byggematerialer, deres personale eller samarbejdspartnere måtte pådrage sig som følge af materiale lagt på Comdia Byggematerialer af brugeren.