Stilladser & stiger

Stilladser er midlertidige opbygninger af stålrør og platforme, som gør det muligt at arbejde på en bygning eller en konstruktion i højden.


Stilladser
Større renoveringsarbejder kræver ofte et stillads. Der findes stilladser til forskellige typer af arbejder. Hvis man skal op i 2-3 meters højde for fx at ordne fuger eller andre mindre vedlige­holde­lses­­arbejder, så kan et bukkestillads være et godt og effektivt alternativ til en almindelig stige. På et bukkestillads er man fri for ustandseligt at skifte stigens position.
Et facadestillads er ideelt til renovering af facaden, udføre malerarbejder, fugearbejde, tagreparationer mv. Stilladset kan dækkes ind og beskytte mod vejrlig, og kan bære indtil 200 kg pr. m². Hvis der er krav til bæreevne og konstruktion kan man bruge et murerstillads eller industristillads. Denne type stilladser kan bygges længere ud i bredden end et facadestillads og kan bære op til 600 kg pr. m². Man kan også få stålstilladser fx til renoveringer af større boligblokke.


Stiger
Der findes trappestiger, teleskopstiger, skydestiger, køkkenstiger, kombistiger og mange flere stiger. Uanset hvilken type stige, der er tale om, skal stigen stå stabilt. Stigens øverste trin er de farligste, da det kan være svært at holde fast.
De stiger, der er mærket med DS/INSTA 650 eller EN 131 lever op til dansk eller europæisk sikkerhedsnorm for stiger. Sikkerhedsnormen omfatter bl.a. stigens bæreevne. På en byggeplads skal en stige leve op til denne norm.

 

Hvilke materialer består stilladser af

Stilladser består typisk af stålrør, dæk (platforme man kan gå på) og planker.


Lovgivning og regler om stilladser

Den 1. januar 2012 trådte nye regler for opsætning af rullestillads og bukkestillads i kraft. Bl.a. skal rækværket til første dæk i forbindelse med montering af bukkestillads kunne monteres fra jorden, og rækværket til andet dæk skal kunne etableres, inden dækket lægges. Bukkestilladset må kun bruges i op til fire meters højde.

Se arbejdstilsynets krav, vejledninger og bekendtgørelse - vedr. nye krav til stiger og stilladser


I BR15 kapitel 1.11 Midlertidig rådighed over nabogrund beskrives, at kommunen i visse tilfælde kan give en bygningsejer midlertidig tilladelse til at råde over en nabogrund. Der kan bl.a. være tale om tilladelse til at anbringe afstivning, stige, byggekran, stillads, skærmtag eller lignende på nabogrund.

Sikkerhed ved stilladsarbejde - dansk

Avanceret søgning