Nedrivningsentrepriser

Om nedbrydning / nedrivning

I forbindelse med nedrivning af bygninger og konstruktioner forekommer der ofte situationer, der forudsætter et maksimum af sikkerhed og et minimum af støj, støv og vibrationer – fx ved nedrivning af bygninger i tæt bebyggede områder. Større nedrivninger bør projekteres, budgetteres og udføres under tilsyn lige som andet bygge- og anlægsarbejde.

Opgaverne spænder vidt - fra mindre parcelhuse til større fabriksanlæg, i forbindelse med:

  • Totalnedbrydning
  • Indvendig nedbrydning/rydning
  • Nedskæring og skrotning af stålkonstruktioner mv.
  • Fjernelse af maskin- og industrianlæg

 

Eksempler på nedbrydnings- og nedrivnings­opgaver

Som eksempler kan nævnes nedrivning af sommerhuse, nedbrydning af gamle fundamenter, nedrivning af vægge, nedbrydning af garager, nedrivning af huse, samt mange andre projekter. Det kan også være nedtagning af enkeltvægge, kontrolleret nedrivning af flertages ejendomme, fabriksbygninger, jernkonstruktioner, landejendomme, væksthuse og brandtomter.


Knusning af materiale

Knuseanlæg anvendes til at omdanne de nedbrudte byggematerialer, fx beton, tegl og mursten, til gode genbrugsmaterialer for at minimere forbruget af råstoffer i byggeriet.

Det knuste materiale anvendes til forskellige byggeopgaver, som fx fyldmateriale og kapillarbrydende lag. Knust beton anvendes især til stabilt grus.


Nedbrydning med sprængning

Større konstruktioner og bygninger med stor højde, som fx skorstene, kraner, master og højhuse, vil den bedste metode ofte være sprængning. Det kan for det meste ske uden nævneværdige sikkerhedsproblemer. Alternativet er at skære tingene ned manuelt, hvilket ofte er forbundet med dårlige arbejdsstillinger og frem for alt nedstyrtningsfare.
Opgaver indenfor betonsprængning kan bl.a. være piloteringspæle, fundamenter, fejlstøbninger, frilægning af armeringsjern og dæk/gulv.

 

Lovgivning /vejledninger i forbindelse med nedrivning og sprængning

Sbi-anvisning 171 - Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner. Hørsholm 1991. 267 s.
At-vejledning D.2.15 om Nedrivning, februar 2005.
Denne vejledning oplyser om sikkerhedsforhold ved nedrivning af bygninger og konstruktioner.

Nedbrydningsarbejder skal udføres efter principperne i KSN 96 (KSN 96 - KvalitetsSikring for Nedbrydere)
samt aftalen i NMK 96 - Brancheaftale om selektiv nedbrydning mv. Således at alle nedbrydningsmaterialerne i videst muligt omfang sorteres og genbruges eller deponeres på godkendte modtagestationer.

Man kan genanvende og oparbejde bygge- og anlægsaffald – som for eksempel asfalt, beton og tegl – men også f.eks. slagger fra forbrændingsanlæg.

Avanceret søgning