Vinduer

Vinduer er udsatte bygningsdele

En bygnings vinduer udsættes for store påvirkninger fra vind og vejr, temperaturforskelle, opfugtning og udtørring samt daglig brug i form af åbning og lukning. Konstruktionsmaterialerne skal derfor være af god kvalitet og styrke, hvis vinduerne skal have lang holdbarhed og kunne fremstilles med slanke profildimensioner for at opnå størst muligt lysareal.

I trævinduer er træets kvalitet afgørende for vinduets holdbarhed, og det har man vidst længe. Gamle vinduer er derfor så godt som altid fremstillet af kernetræ fra fyr, som nemt kan holde over 100 år, hvis vinduet vedligeholdes korrekt. Også i dag kan de fleste producenter levere vinduer i god kvalitet kernetræ. Aluvinduer mindsker kravet til vedligeholdelse. Det samme gør plastvinduer, men omvendt giver denne type vinduer andre udfordringer.

 

Vinduer og energi

Vinduers vigtigste funktion er at få naturligt lys ind i bygningen, men det skal ske uden at bygningen mister for meget energi den anden vej ud gennem vinduet.

I dag er der stort fokus på vinduers varmeledningsevne, at vinduet som helhed har en lav U-værdi, så man dermed reducerer energiforbruget til opvarmning. Det meste nybyggeri bliver udrustet med termoruder med energiglas, men man kan også overveje koblede rammer, som isolerer lige så godt, og som normalt har en længere levetid, hvis de vedligeholdes korrekt.

 

Find dine vinduer på Comdia Byggematerialer

På produktsiderne (se links nedenfor) finder du et stort udvalg af vinduer til alle formål.

Vinduestyper

Vinduer leveres i standardmål, eller de produceres efter mål til den pågældende bygning. Alle vinduestyper leveres normalt som færdige elementer med varierende beslag og overfladebehandling. Vinduer fås i mange forskellige kvaliteter, priser og mål.

Udbuddet er stort, og der er mange faktorer man bør medtænke ved valg af vinduer, bl.a.:

 

Bygningens arkitektoniske udtryk

Vinduet skal passe til bygningens arkitektoniske udtryk. Skal der fx monteres staldvinduer, bondehusvinduer, dannebrogsvinduer eller småsprossede vinduer, mv.

Vinduets placering og funktion

Andre muligheder end traditionelle facadevinduer er ovenlysvinduer, tagvinduer, karnapvinduer, kvistvinduer, panoramavinduer i facaden mv.

Tagvinduer placeres i en bygnings tagflade, oftest i plan med tagbeklædningen. Denne vinduestype giver belysning fra oven og udluftning. Ved boligformål giver ovenlysvinduer også udsigt over omgivelserne. Ovenlysvinduer anvendes hyppigst på øverste sal i en bolig, hvor der ikke er almindelige lodrette facader at sætte vinduer i, eller i etplanshus, der er forholdsvis dybe og hvor installationen af et ovenlysvindue kan give mere lys ind i boligen.

Vinduets energimæssige egenskaber
Energiglas og /eller energiruder er i dag standard i de fleste typer termoruder, men man bør også overveje koblede rammer, som isolererer lige så godt som en to-lags termorude.

Ved renovering af gamle huse behøver man ikke altid udskifte de gamle trævinduer. Ofte er træet af rigtig god kvalitet, selv om malingen er skallet af. Det kan ofte betale sig at renovere de gamle vinduer og forsyne dem med forsatsvinduer med energiglas.

Vindueshængslingen

Sidehængte vinduer kan være højre- eller venstrehængt afhængigt af om vinduet skal åbne udad eller indad. Andre typer hængslinger er bl.a. tophængte vinduer og vippevinduer.

 

Vinduer i træ, plast, metal

Vinduer fremstilles i:

  • Træ (kernetræ af fyr, eg, teak mv.). Udformningen af trævinduer bygger på en lang håndværksmæssig tradition, hvor man har fundet frem til de rette proportioner mellem sprosser og rammer mv, så vinduerne tåler påvirkninger i form af regn, sollys og skiftende temperaturer. Men trævinduer kræver vedligeholdelse for at undgå indtrængende fugt og nedbrydning.

  • Plast (PVC). Overfladen på plastvinduer af PVC bliver langsomt nedbrudt af sollys mv., hvis den ikke behandles.

  • Metal (aluminium, stål, tombak, støbejern). Alu-vinduer bør overfladebehandles, men kræver mindre vedligeholdelse end trævinduer. Aluminium isolerer dårligt, og vinduer i ren alu har derfor høj U-værdi.

  • Træ og aluminium. Hermed kombinerer man de egenskaber, der er positive ved de to materialer.

 

Lovgivning og regler om vinduer

Energi: I bygningsreglement 2015 (BR15) er energikravene til vinduer blevet skærpet i forhold til tidligere.
Sbi giver gode råd omkring udskiftning/renovering af gamle vinduer. Klik her

6.5.2 Dagslys (bygningsreglementets regler om dagslys, om vinduers form og placering i facaden og deres betydning for dagslysets fordeling i rummet mv.) Læs mere

Avanceret søgning