Alarmer og sikringanlæg

Hvad er alarmer og sikringsanlæg?

Alarmer og sikringsanlæg har til formål at sikre mod uønsket indtrængen på områder, hvis tilgængelighed er begrænset, og at alarmere i tilfælde af brand eller indbrud.

Alarmanlæg eller alarmsystemer er typisk elektroniske systemer, der reagerer på indtrængen røg (brandalarm) eller andre stimuli med henblik på sikring.
Anlæggene kan være tilsluttede enten et alarmselskab eller gå direkte til politi eller brandvæsen.

 

Forskellige typer af alarmer og sikringsanlæg

Alarmer
Tyverialarm - automatisk tyverialarm (AIA-anlæg)
Alarmen udløses ved påvirkning af en elektronisk detektor ved fx bevægelse, magnetisk- eller varmepåvirkning.


Sikringsanlæg

Der findes mange former for sikring og sikkerhedssystemer: Fra de mindre individuelle anlæg, til kombinationer af flere systemer og til de helt store integrerede anlæg med central overvågning over IP-baseret teknologi.
Sikringsanlæg udføres til forskellige opgaver:

  • Individuelle løsninger i kombination af flere systemer fx adgangskontrol og videoovervågning
  • Integrerede sikringsløsninger, fx virtuel integration af indbrudsalarm, adgangskontrol og videoovervågning.


Adgangskontrol eller ADK-anlæg
ADK-anlæg består af elektromekaniske låse, identifikationsenheder, detektorer til registrering af adgangspunkter, registrering af hændelser og programmering samt energiforsyning.

Brandalarmer og brandmeldere
En brandalarm reagerer typisk på røg eller varme, men der findes også modeller, der kan alarmere, hvis dens sensor afbrydes. På samme måde vil alarmen blive aktiveret, hvis et sprinkleranlæg sættes i gang. Automatiske anlægssystemer kan tilsluttes et redningsberedskab, der rykker ud, når alarmen aktiveres.

Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg)
Til bygninger udføres med en eller flere centraler, detektorer der reagerer ved begyndende brand og alarmklokker eller sirener til varsling så mennesker i bygningen kan blive alarmeret.

Automatiske branddørs lukningsanlæg (ABDL-anlæg)
Sikrer, at alle branddøre lukkes automatisk ved røgudvikling som følge af brand, så branden forhindre røgens og brandens udbredelse til andre brandsektioner.

Automatisk brandventilation (ABV-anlæg)
Brandventilation indgår som en del af en bygnings brandsektionering og det automatiske brandalarmeringsanlæg. ABV-anlæg er fx oplukkelige ovenlys, åbninger til erstatningsluft, faste eller bevægelige røgskærme og røggardiner til automatisk eller manuel aktivering.

Sprinkleranlæg
Slukker en brand i startfasen eller kontrollere en brand, indtil anden brandbekæmpelse sættes i gang. Sprinkleranlægget kan aktivere andre brandtekniske installationer, som fx brandventilationsanlæg og automatisk branddørslukningsystemer.

Automatisk gasalarmering (AGA-anlæg)
Anvendes ved opbevaring af brandfarlig gasser og væsker. Overvåger brandfarlige dampe og gasser, ilt og et omfattende antal af giftige gasser.

Varslingsanlæg
Talevarsling er baseret på højttalere eller andre lydgivere, der aktiveres enten manuelt eller automatisk.

Videoovervågning (ITV-anlæg)
Overvåger områder og giver billeder og lyd. Videoovervågning har en præventiv effekt i forhold til indbrud og tyveri. Overvågningssystemet kan kombineres med andre sikringssystemer.

 

Typer af alarmsystemer

Alarmer, alarmsystemer, brandalarmer, brandmeldere, branddørlukningsanlæg, dørkontrolsystemer, gitterdøre, gitterhegn, gitterporte, gitterlåger, gittervægge, låsespærringsanlæg, overvågningsanlæg, rambuksikringer, rullejalousier, rulleskodder, røgalarmer, saksegitre, sikkerhedsafskærmning, sikkerhedsdøre, sikkerhedsdørspærringer, sikkerhedsgitre, sikkerhedsjalousier, sikkerhedsglas, sikkerhedshegn, sikkerhedslåse, sikkerhedsruder, sikkerhedsrækværker, sikringsanlæg, sikringsgitre, sikringsglas, sikringsrum, tyverialarmer, tyverisikring, tyverisikringsruder.

 

Mekaniske sikringssystemer

Sikring af private hjem og erhvervsvirksomheder findes i mange udgaver fra simple gitre til døre og vinduer, der sættes fast med øjer, til gitterhegn og sikkerhedshegn, gitterporte, rambuksikringer, rullejalousier, rulleskodder, saksegitre, sikkerhedsafskærmning, sikkerhedsdørsspærringer, sikkerhedsgitre, sikkerhedsjalousier, sikkerhedslåse, sikkerhedsruder, sikringsskabe og sikringsrum.

Vinduer og døre kan sikres med fastgørelse af glaslister med specialskruer og sikringsglas. Panserglas og lamineret glas er velegnet som sikkerhedsglas og sikringsglas til døre, tage, trapper, samt som sikkerhedsrækværker til balkoner.

 

Lovgivning omkring alarmer og sikringsanlæg

Bygningsreglementet: 5.4 Brandtekniske installationer
Dansk Standard 428 - Brandsikring af ventilationsanlæg

SKAFOR- Dansk Forening for Skadesforsikring
SKAFOR står for klassificering af sikringsenheder. Klassificeringen angives i farverne GUL, GRØN, BLÅ og RØD, hvor RØD står for den højeste modstandsevne ved indbrudsforsøg.

Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring er virksomheder, der professionelt arbejder med sikkerhed og sikring Varetager medlemmernes interesser og informerer om sikring og tryghed.

Avanceret søgning