Vådrumssikring

Hvad er vådrumssikring?

Et vådrum er et rum, som bliver påvirket af vand eller har en relativ høj luftfugtighed. Vådrum kan – hvis de ikke er forsvarligt indrettet – give fugtskader på tilstødende konstruktioner.
Der bliver skelnet mellem vådrum, hvor både gulve og vægge bliver påvirket af vand, og vådrum, hvor gulve eller vægge kun lejlighedsvis bliver våde – som fx køkkener, wc’er eller laboratorier.

 

Forskellige typer af vådrums­sikring

Der findes tre forskellige belastningsklasser, som inddeler, hvor stor vandbelastning, der er i rummet. Inddelingen tager hensyn til både vand- og fugtbelastningen, ventilation, og mekanisk belastning.

  • Klasse H – Vådrummet har større eller hyppig vandbelastning eller med større mekanisk belastning: Storkøkkener, fælles baderum …
  • Klasse N – Vådrummet har flere daglige bade – nogle af længere varighed og der kan være dårlig ventilation eller ingen udluftning: Etagebyggeri og lign.
  • Klasse L – Flere daglige bade af kortere varighed – god udluftning: Enfamiliehuse.
    Vådrumssikring kan være som membraner, fliser med tætte fuger, særlige vådrumsvægge.


Materiale­muligheder for vådrums­sikring

Materialerne er ofte vandbestandige i form af sten, fliser eller plast (PVC).

 

Lovgivning omkring vådrums­sikring

I Bygningsreglement 2018 beskæftiger kapitel 14, §334 - §339 sig med Fugt og vådrum.
Derudover følger der en tilhørende vejledning Bygningsreglementets vejledning om fugt og vådrum der beskriver kravene i kapitel 14 og som er indført for at beskytte bygninger mod fugt og vand.

Fugtskader er et af de mest udbredte problemer i byggeriet, så ud over bygningsreglementet, er SBi-anvisning 252 om Vådrum, et hovedværk inden for vådrumssikring og behandler alle aspekter af vådrum, blandt andet hvordan man udfører vægge og gulve i vådrum i overensstemmelse med kravene i Bygningsreglement 2010 og Bygningsreglement 2015.

Avanceret søgning