Vinduesautomatik

Hvad er vinduesautomatik

Ved hjælp af naturlig ventilation og automatiske vinduesåbnere er det muligt at regulere en bygnings indeklima og kontrollere luftskiftet gennem vinduerne.
Vinduesautomatik kan anvendes til forskellige formål, fx til at skabe naturlig ventilation, til komfortventilation, brandventilation eller til røgudluftning.
Det er muligt at få automatiske vinduesåbnere til alle typer vinduer med tilhørende styreenheder, tastatur og sensorer. Blandt de mange muligheder er fx switch mode netdele og microprocessor-styringer, ABV-styringer med programmerbare funktioner, oplukkesystemer mv.

Vinduerne åbnes og lukkes ved hjælp af intelligente spindel- og kædemotorer.
Vinduesautomatik kan anvendes til facadepartier og ovenlys, højtsiddende vinduer, vinduer i ældreboliger og plejehjem, mv.


Hvilke typer vindues­automatik?

Komfortventilation
Vinduesautomatik til komfortventilation omfatter styreenheder, sensorer, betjeningstryk, interface, kabler mv. Denne form for vinduesautomatik udføres som en separat installation eller i kombination med en lovpligtig brandventilation.
Vinduesautomatikken kan monteres med forskellige styringer, fx vejrstationer, temperaturautomatik, fugtautomatik og tidsautomatik.

Brandventilation
Automatisk brandventilation skal sørge for at fjerne røg og varme fra den brændende bygning bl.a. for at sikre røgfrie flugtveje. Brandventilation omfatter brandcentraler, automatik, sensorer, batterier og kabler mv., samt røgventilation eller ABV (Automatisk Brand Ventilation).

 

Vinduesautomatik

- betjening

Anlæggene til vinduesautomatik kan betjenes med brandtryk, røg- og termodetektorer, gængse LK-tryk, fjernbetjening, timere, in- og outputmoduler samt sensorer for temperatur, fugt, vind og regn.
Anlæggene har en fleksibel opbygning med moduler til styring af fx ABA og ABDL.
Styring via CTS/IHC eller LON.


Lovgivning og regler om vinduesautomatik

Bygningsreglement BR15, kap. 6 omhandler Indeklimaet, kap. 6.2 Termisk indeklima,
kap. 6.3 Luftkvalitet og 6.3.1 Ventilation

Desuden Vejledninger fra Brandteknisk Institut. - Brandventilation (ABV-anlæg)

Avanceret søgning