Flag, flagstænger og master

Om flag, flagstænger og master

Flag, vimpler og standere
Et flag er et signalgivende stykke stof, der hænger fra en flagstang, anbragt enten på jorden eller en bygning.

En flagstang er en mast af enten træ eller glasfiber. Når der ikke flages kan den forsynes med et langt, båndformet flag kaldet en vimpel.

 

Typer af flagstanger

En flagstang af træ er typisk lavet af grantræ, men flagstænger kan også være lavet af lindetræ. Flagstænger kan være enten hvidmalet eller i naturtræ. Ulempen ved en flagstang af træ er, at den kræver vedligeholdelse.

Flagstænger af glasfiber er derimod stort set vedligeholdelsesfri. De kan dog blive snavset og have brug for rengøring.

Flagstænger af aluminium i hvid eller eloxeret.

I toppen af flagstangen placeres en knop, som enten kan være af træ eller glasfiber. Knoppen indeholder en trisse hvorom flaglinen løber, således at flaget kan hejses. Knoppen er normalt enten hvid eller rød. Men den kan godt have andre farver, fx være gylden.


Hvor høj må en flagstang være?
Der er ingen regler for, hvor høj en flagstang skal være. Flagstangens højde bør vælges i forhold til huset, grunden og omgivelserne. En passende størrelse på en flagstang er mellem 7 til 12 meter. Flagstangen skal kunne lægges ned, når den skal slibes og males.

Flagstangs baser og støtter
De fleste flagstænger bliver fastgjort på en base, som graves ned i jorden. Basen kan være af beton, granit eller træ. Flagstænger af glasfiber kan også fås med en usynlig indvendig fod, fx et spyd eller en pæl, som flagstangen sættes ned over. Derudover fås vægbeslag, facadebeslag, vippebeslag m.m.

Tilbehør til flag, flagstænger og master
Flagstangsbeslag, flagliner, flag og vimpler samt reklamebannere og mere specielle ting som fx en digital antenne indbygget i flagstangsknoppen, eller en flagstangsvasker til at lette rengøringen af flagstangen, er et udsnit af mulige tilvalg.

 

Reparation,eftersyn og service på flagstænger

Der findes firmaer der udfører reparation, eftersyn og service på træ- og glasfiberflagstænger. De foretager også opretning af flagstænger, flagstangsfødder og fundamenter, samt udskifter flagline, knopper m.m.


Der er ingen regler for, hvor på grunden man må placere en flagstang eller hvor høj flagstænger må være, medmindre der er fastsat krav i lokalplanen for området.
Der findes ikke nogen egentlig flaglov i Danmark. Men der findes dog en række hævdvundne regler for, hvordan man flager. Desuden findes officielle flagdage, som bliver fastsat af kongehuset og Justitsministeriet. Dog har man som privatperson ikke pligt til at flage på disse officielle flagdage.

Avanceret søgning