Geomembraner og -Tekstiler

Hvad er Geomembraner og -Tekstiler?

Geomembraner og geotekstiler fremstilles af forskellige materialer afhængig af hvilke egenskaber der er brug for.
Anvendes til en lang række miljøopgaver, hvor der er behov for en vandtæt membran til beskyttelse af betonkonstruktioner mod grundvand eller som bassinfolie, fx ved affaldsdeponier, kunstige søer og rodzoneanlæg samt som sikringsmembran ved olie- og kemikalieanlæg.
Geomembraner og –tekstiler fungerer som separationslag samt anvendes ved filtrering, dræning og beskytttelse.

Separationslag: I konstruktionsarbejder forhindres migration og opblanding af materialer, men tillader samtidig vand at passere frit.

Filtrering: Tilbageholder jord og andre partikler og tillader samtidig vand at passere frit igennem geotekstilen, hvilket gør det muligt at separere to lag under intens hydraulisk aktivitet.

Dræning: overskydende vand drænes bort fra konstruktionen – ikke ved at passere igennem geotekstil, som ved filtrering, men ved at strømme i geotekstilets eget plan, hvorved vandet ledes bort fra konstruktionen.

Beskyttelse: Når et geotekstil placeres på begge sider af en
vandbeskyttende membran, beskytter geotekstilets tykkelse og styrke membranen mod punktering. Endvidere til beskyttelse af et forseglingsmateriale, fx en geomembran.
Anvendes typisk i affaldsdepoter og i tunnelkonstruktioner.
Specielle membraner sikrer mod radonindstråling fra undergrunden i bygninger.

 

Forskellige typer af Geomembraner og -tekstiler

Geotekstiler
Geotekstil - Non-Woven (ikke-vævede), anvendes typisk til separering, beskyttelse, filtrering, stabilisering og trinlydsdæmpning.
Geotekstil – vævede anvendes primært til separation og filtrering både i vand og på land. Disser væves af garn enten med en eller flere tråde. Vævede geotekstiler har en betydelig højere trækstyrke og giver mindre modstand end non-wovens. Nogle er tætvævede, mens andre har større og ensartede maskedimensioner. Et eksempel på anvendelse af vævede geotekstiler er til marine konstruktioner, fx sandcontainere og sække til fordampning og filtrering i rensningsanlæg.
Materialet er rivefast og vådstærkt. Stor træk- og brudstyrke. Resistent over for syrer, alkalier, bakterier og skadedyr. Tåler tilbageskylning. Til stabilisering af interimsveje, permanente veje, sportspladser, p-pladser, taghaver, kystsikring mv. Til ukrudtsbekæmpelse, rodspærre samt meget andet.
Herudover findes også biologisk nedbrydelige geotekstiler fremstillet af kokos, hør, halm og jute til stabilisering og erosionsbeskyttelse af skråninger.

Plastmembraner
Plastmembran kan produceres i mange typer, fx.
er højdensitet polyethylen HDPE, LDPE og PVC. HDPE. Plastmembraner bruges i forbindelse med fx lossepladser, tankstationer, kunstige søer og bassiner. Membraner produceres i tykkelser fra 0,3 til 3 mm. Plastmembranerne leveres på ruller og tapes eller svejses sammen.

Bentonitmembraner
Til grundvandssikringer. Bentonitmembraner er en geomembraner der virker under tryk, bestående tynde membraner af bentonitpulver mellem to lag geotekstil. Bentonitmembraner anvendes til at grundvandssikring, til kunstige søer og sikring mod nedsivning af forskellige væsker.

 

Materialemuligheder for Geomenbraner og -Tekstiler

Geomembraner fremstilles af forskellige materialer. Geomembraner udføres typisk i plast eller bentonit.

 

Lovgivning omkring Geomenbraner og -Tekstiler

BR 10: §6.3.3.2 - Radon stk. 1
Indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden lufttæt eller ved at benytte
andre tilsvarende effektive foranstaltninger.

Erhvervs- og byggestyrelsen: Radon og enfamiliehuse, 2007... hent
Bygningsreglement, BR10 kap. 6.5.2 Radon og kap. 6.5.3 Anden forurening fra undergrund.
SBi-anvisning 232: Radon – kilder og måling, der redegør for radonproblematikken og anviser metoder til måling af radon i bygninger.
SBi-anvisning 233: Radonsikring af nye bygninger

Avanceret søgning