Afløb, brønd og kloak

Bortledning af vand via afløb, brønd og kloak

Afløb, brønd og kloak er installationer der har til formål at bortlede spildevand, regnvand og drænvand fra bygninger, de bygningsnære omgivelser og i jord.

Typer af afløbsinstallationer

Ud over kloak kan bortledningen ske til opsamling, til nedsivning i form af faskine eller andet nedsivningsanlæg og til anlæg for rensning.

Afløbsinstallationer omfatter en lang række byggematerialer lige fra vandlåse, afløbsrør og gulvafløb til kloakrør i forskellige dimensioner og materialer, brønde, brønddæksler, afløbsriste, afvandingsrender til overfladeafvanding, mv.

 

Materialer der anvendes til afløbsrør, kloakrør og afløbsbrønde

Afløbsrør, kloakrør og afløbsbrønde udføres i polymerbeton (fiberforstærket beton, fiberbeton), stentøjskeramik, plast (PVC og PU), støbejern, galvaniseret stål og rustfrit stål. Afvandingsrender afdækkes af støbejernsriste, galvaniserede eller rustfrie stålriste, brøndene af støbejernsdæksler, støbejernsriste eller galvaniserede stålriste.


Lovgivning, regler, retningslinjer i forbindelse med afløbssystemer

Bygningsreglement kap. 8.4.3. om afløbsinstallationer beskriver kravene til afløb, kloak mv. En bygnings afløb skal dimensioneres til at bortlede såvel spildevand, regnvand og evt. drænvand. Hvis der anvendes separate afløb til henholdsvis spildevand og regnvand, skal afløbene dimensioneres hver for sig.

Et afløb i en bygning skal udføres, så der ikke sker skadelig oversvømmelse og forekommer lugtgener. Kloakrør skal lægges med et sådan fald, at de er selvrensende, og der ikke sker aflejringer. Ved kraftige regnskyl, hvor der kan ske en opstemning af vand i hovedkloakken, skal bygningens afløb og installationer være udført, så der ikke sker oversvømmelse. Det kan fx ske ved at etablere en højvandslukke.

Afløb for regnvand i form af nedsivningsanlæg som faskiner skal udføres, så nedsivningen ikke medfører risiko og fugtproblemer på bygningerne. Normalt bortledes regnvand til offentlig kloak, og det kræver tilladelse efter miljølovgivningen at nedsive tag- og overfladevand til faskiner eller lignende på egen grund. Omvendt kan kommunalbestyrelsen stille krav om at regnvand skal nedsives til faskiner eller lignende (såkaldte LAR-anlæg).

Avanceret søgning

Leverandøroversigt

Virksomhedsnavn Website Produkter
EXPO-NET DANMARK A/S Gå til website Net i jorden
HUSET Middelfart Gå til website Danmarks største byggeudstilling
ACO NORDIC A/S Gå til website -
BAHEKO A/S Gå til website -
BYGGROS A/S Gå til website -
CANTT ApS Gå til website -
CLEAN Gå til website -
DUCO ApS Gå til website -
EXPO-NET DANMARK A/S Gå til website -
GAMMELRAND BETON A/S Gå til website -
GOTTFRED PETERSEN A/S Gå til website -
GPA Flowsystem A/S Gå til website -
GP-ENTREPRISE ApS Gå til website -
GREENPIPE A/S Gå til website -
HAJO TOOL A/S Gå til website -
IBF Gå til website -
MODULETT A/S Gå til website -
NYRUP PLAST A/S Gå til website -
Per Aarsleff A/S Gå til website -
PLAST-LINE A/S Gå til website -
POLYSAN A/S Gå til website -
PROLINE DANMARK ApS Gå til website -
PURUS A/S Gå til website -
RANDERS JERNSTØBERI A/S Gå til website -
REHAU A/S Gå til website -
SAV-DANMARK A/S Gå til website -
Skybrudskompagniet ApS Gå til website -
Tjæreborg Industri A/S Gå til website -
UNIDRAIN A/S Gå til website -
UNIPAK A/S Gå til website -
VIEGA A/S Gå til website -