Mekanisk sikring

Hvad er mekanisk sikring

Mekanisk sikring og tyverisikring er adgangskontrol og adgangssikring omkring et område eller til eller i en bygning. Mekanisk sikring kan være:

  • Perimetersikring (bom-anlæg)
  • Sikringsgitre, pladeskab, m.v.
  • Sikringsglas
  • Værdiopbevaringsenheder
  • Låseenheder

Man kan opdele mekanisk sikring og tyverisikring i forskellige typer i form af sikring udefra i form af bomme mv. og sikring indenfor.

 

Udvendig sikring

Bomanlæg omfatter både manuelt betjente bomanlæg og fuldt automatiserede bomanlæg.

Indenfor manuelle bomme fås også bomme med aflåsningsmulighed for eksempel hængelåsbeslag eller integreret låsebeslag med indbygningscylinder.

Teknisk set kan en vindebro over en voldgrav også være en mekanisk sikring, men mere almindeligt er metaldøre, gitre for vinduer, og alarmsystemer for at forhindre eller forsinke uvedkommende adgang.

 

Mekanisk sikring indenfor

Mekanisk sikring indenfor er sikringsgitre, fx rullegitre, jalousier eller fastgitre til sikring af butiksfacader, storcentre, sikring af døre og vinduer hos private mv. Herudover pengeskabe eller bokse til brandsikring og indbrudssikring.

 

Materialemuligheder for mekanisk tyverisikring

Typisk anvendes der stål (rustfrit) og andre tunge materialer, som kan forhindre adgang. Alarmer og alarmsystemer er ofte elektriske og kan anvende sensorer for at spore bevægelse af fx døre og vinduer. De vigtigste forhold i og omkring boligen, som især bør sikres for at undgå indbrud: yderdøre, låse, nøgler, hængsler og beslag samt udsatte vinduer.

Præventiv belysning: Det er også en god ide, hvis der er gade- eller vejbelysning, at den er tændt om natten i forhold til indbrudssikring.


Lovgivning omkring mekanisk tyverisikring

Mekaniske installatører er certificeret i henhold til de kravspecifikationer, som er udarbejdet af SikkerhedsBranchen, Dansk Låsesmede Forening, Glarmesterlauget i Danmark, Dansk Byggeri, Rigspolitiet – Nationalt Forebyggelsescenter samt Forsikring & Pension

Der er retningslinjer fra brancheorganisationen, Forsikring og Pension, omkring mekanisk tyverisikring, som skal være opfyldt for at produkterne bliver godkendt, så forsikringen efter indbrud. Den kaldes Skafor-godkendte, og opdeles i fire farver – Grøn, gul, rød og blå.

SKAFOR i Danmark tester efter Standardtyvmetoden. Hele testmetoden beskrives i artiklen Standardtyvmetoden. Skadeforsikringsudvalget i Forsikring & Pension (sammenslutning af De danske forsikringsselskaber) har udarbejdet en sikkerhedsklassificering af låse og låsecylindre, kaldet SKAFOR-godkendelse.

 

Den nye europæiske standard for indbrudssikring, ENV 1627

Denne europæiske standard angiver krav og klassifikationssystemer for egenskaberne for indbrudssikring af dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder. Standarden anvendes til følgende åbningsmåder: drejende, vippende, omdrejende, top- og bundhængte, skydende (horisontalt eller vertikalt) og rullende så vel som faste konstruktioner. Den dækker også produkter, der inkluderer emner såsom navneskilte og ventilationsriste.

Europæiske standarder for sikringsprodukter – Se evt. i www.byggedata.dk

Avanceret søgning