Cement, mørtel og kalk

 

Hvad er cement, mørtel og kalk

Cement og kalk anvendes til fremstilling af mørtel til sammenbindning af sten i murede konstruktioner. Desuden anvendes cement og kalk til pudsning og fugning af murede vægge, og til rygninger, grater, understrygning og forskelling i tegltage. 

 

Cement

Cement fremstilles af sand og kridt der finmales, opslemmes og brændes i en rotérovn. Cement er det mest anvendte hydrauliske bindemiddel, kendetegnet ved at det hærder med vand uden tilgang af luft. Cement leveres i lufttætte poser eller sække.

 

Kalk

Kalk fremstilles af kalksten og er det mest anvendte ikke-hydrauliske bindemiddel, der kendetegnes ved at hærdningen (karbonatiseringen) sker ved tilførsel af kuldoixid fra den omgivende luft. Ikke-hydraulisk kalk kaldes også kulekalk, hydratkalk eller luftkalk. Der findes dog også hydraulisk kalk eller vandkalk, hvor hærdningen sker med vand, og under vand, uden tilgang af luft. De hydrauliske egenskaber skyldes lerindhold i kalken. Kalk leveres som vådlæsket kulekalk eller hvidtekalk, og som tørlæsket hydratkalk.

Portlandcement fremstilles af portlandklinker (mineraler, der dannes under brændingen af sand og kridt) og gips med tilsætning af op til 5% uorganisk materiale, for eksempel kalkfiller og flyveaske.  

 

Forskellige typer af cement, mørtel og kalk

Kalkmørtel leveres færdig fra mørtelværk: jordfugtig løs eller i sække, til direkte anvendelse ved at tilsætte vand.

Cementmørtel kan leveres direkte fra betonfabrikker, for eksempel som jordfugtig C 100/400 (betegner blandingsforholdet mellem cement og tilslagsmaterialet). Ved fremstilling på byggepladsen kan mængden bedre tilpasses forbruget.

Blandingsmørtel (receptmørtler). Tidligere blev blandingsmørtel fremstillet på byggepladsen ved at blande kalkmørtel og cementmørtel, men af kvalitetsmæssige årsager anvendes der nu fortrinsvis færdigblandede tørmørtler i forskellige kvaliteter til for eksempel stærkt belastet murværk, indvendig pudsearbejde, fugning m.m.

Ildfast mørtel anvendes ved opsætning af ildfaste sten.

Syrefast mørtel anvendes til udfugning af skorstenspiber og til opsætning af syrefaste fliser o.l.

Plastmørtel anvendes til færdiggørelse af pudsede flader, såsom gulvpuds, vægpuds og lignende indvendige arbejder.

Fliseklæb eller murlim fremstilles af cement, stenmel og kasein (sikrer limen smidighed og bedre vedhængning).

Farvepuds er færdigblandet tørmørtel til ensartet indfarvning af større falder.

Ædelpuds, mineralpuds er færdigblandede mørtler eller tilslagsmaterialer til udførelse af udvendig finpuds, som regel med et indhold af knuste mineraler.

Barytmørtel beskytter mod radioaktiv stråling.

Akustisk mørtel er en kalk- eller cementmørtel iblandet et let tilslagsmateriale af porøse korn, for eksempel vermiculit eller pimpsten. Har en vis lydabsorberende virkning.

 

Lovgivning om cement, mørtel og kalk i byggeriet

Eurocode 6 og DS/INF 167 fastlægger regler for kontrol af mørtel. DS/INF 167:2015: Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6.


SBi-anvisning 64: Mørtel, muring, pudsning. 2. udgave 1981. Denne anvisning indeholder bl.a. grundige beskrivelser af alt fra bestandele og blandingsforhold til selve murearbejdet og efterbehandling af murværk. Anvisningen er bl.a. baseret på DS 414 Norm for murværk, 2. udgave samt en række nordiske normer og bestemmelser med tilknytning til mørtel, muring, pudsning.


DS/INF 162:2005:  Praktisk brug af DS 414 Norm for murværkskonstruktioner sammen med de europæiske standarder på murværksområdet

 

Avanceret søgning