03-10-2019

Hvem hæfter for ekstraarbejder som følge af entreprenørens kalkulationsfejl?

Af: Simon Heising, advokat og partner ved Nexus Advokater, der beskæftiger sig med entreprise- og forsikringsret

Heisings klumme: Forekommer der kalkulationsfejl i et tilbud, som medfører at entreprenørens arbejde bliver dyrere end kalkuleret af entreprenøren, kan det være vanskeligt at vurdere hvem, der bærer omkostningerne. Entrepriseretsadvokaten Simon Heising sætter spørgsmålet under lup i denne uges klumme.

09-09-2019

Facadeskifer giver nyt liv til Gråsten Plejecenter

Af: Cembrit

Gråsten Plejecenter er i fuld gang med et omfattende renoverings- og tilbygningsprojekt, der blandt andet indebærer 20 nye lejligheder. I den forbindelse har byggematerialeleverandøren Cembrit leveret knap 1.300 kvadratmeter facadeskifer, der har sat et markant præg på den nye tilbygnings fremtræden.

25-07-2019

Fald i nybyggeri giver plads til energirenovering

Af: Molio - Byggeriets Videnscenter

Nybyggeriet er faldende i Danmark, og samtidig indgås der flere grønne forlig på Christiansborg. Rådgiverne og den øvrige byggebranche bør derfor forberede sig på en ny bølge i byggeriet, som får fokus på energirenoveringer.

11-06-2019

Fra lineær værdikæde til agil værdistruktur

Af: Molio - Byggeriets Videnscenter

Den digitale udvikling handler først og fremmest om at styrke samarbejdet for at opnå en bedre og mere smidig byggeproces. Sådan ser mange af virksomhederne i byggesektoren det.

12-04-2019

Genbrug af tekstilrester

Af:

Hos KE Fibertec tager de hensyn til miljøet, og vi forsøger løbende at optimere hvor vi kan. F.eks. genbruger vi tekstilrester fra deres produktion i stedet for at smide dem ud. De bliver lavet om til vulster og monteret i tekstilkanalerne til ophæng, hvilket giver god mening for både miljøet og os. Faktisk genbruger vi ca. 21.000 m² tekstilrester om året, eller det der svarer til ca. 3 fodboldbaner.

12-04-2019

Grønne gavle flytter ind på Frederiksberg

Af:

Frederiksberg har fået sin første lodrette have. Den pryder en ellers helt almindelig gavl ved et trafikalt knudepunkt og skaber et grønt åndehul i Danmarks tættest befolkede kommune. Samtidig fungerer væggen som klimaskærm, støjdæmper og byrumsforskønner.

12-04-2019

Indvendig rydning af Tulip i Brabrand skaber plads til nye fællesskaber

Af:

I disse dage får Tulip-fabrikken i Brabrand – også kendt som Jaka – en gennemgribende renovering. Nedrivningsvirksomheden Kingo er godt i gang med indvendig rydning af den gamle fabrik fra 1951, som skal danne rammen om nye fællesskaber.

12-04-2019

Tre vindere fundet i byggeriets konkurrence om at bygge med affald

Af:

Halvdelen af verdens affald kommer fra byggeriet, og byggesektoren vokser sig stadig større. Med innovationskonkurrencen Circular Construction Challenge vil foreningen Realdania reducere mængden af affald. Ved at understøtte nye innovative løsninger skal affaldet omdannes fra restprodukt til en ressource til byggeriet.

Velkommen til blog oversigten 

Du er velkommne til at sende indlæg til mathias@comdia.com