Ovenlys og glastage

Typer af ovenlys

Der findes mange måder at trække dagslys ind gennem tagfladen - fra helt almindelige standard ovenlysvinduer til fx individuelle løsninger som pyramideovenlys.

Alt efter behov, smag og tagkonstruktion kan man vælge ovenlysløsninger, der slipper mere eller mindre dagslys ind i boligen.

Et atelierovenlys har fx en større åbning end et almindeligt ovenlysvindue og et L-formet ovenlysvindue kombinerer et almindeligt lodret vindue med ovenlys, så man opnår en fornemmelse af at opholde sig på en udendørs terrasse, fordi lyset trænger ind fra forskellige vinkler.

Hvis man har et tag uden hældning, kan man lægge ovenlysbånd, som er en række ovenlysvinduer der ligger i et bånd hen over taget. Det er også muligt at lave en lysskakt for at få ovenlys, evt. i form af en ovenlyskuppel. De steder i boligen, hvor der ikke er vinduer, kan man trække lys ind med en lystunnel, som er et rør, der reflekterer dagslyset.

 


Lovgivning og regler om ovenlys

Ifølge Bygningsreglementet er der krav til ovenlysvinduets ”energitilskud” (Eref). Hvis ovenlysvinduet over en fyringssæson henter mere varme end det taber, er der tale om et ”positivt energitilskud”. Energitilskuddet i et ovenlysvindue skal være større end minus 10 kWh/m2 år, men disse krav bliver skærpet i 2015, hvor energitilskuddet skal være positivt. Se BR10 kap 7.4.2 Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning.

 


Ovenlys­vinduer og ovenlys­kupler

Ovenlysvinduer er placeret i taget, og derfor skal der flere dele til at sikre en tæt og sikker indbygning, som holder vind og vejr ude.

En ovenlyskuppel består af et oplukkeligt ovenlysvindue med lavenergirude, hvorpå der er monteret en smudsafvisende kuppel i klar eller opal farvet akryl.

 

Glastage

Tag af glas: Et glastag er et tag med glasplader, der typisk er monteret på et dertil lavet profilsystem.

Lysbånd: er en fleksibel løsning, der er særlig velegnet i forbindelse med begrænsede områder så som gangarealer, smalle arkader osv.

Rytterlys: Ovenlyset med to-sidet hældning, en klassisk og effektiv ovenlysløsning.

Der er mange åbenlyse fordele ved et glastag, men der er også udfordringer ved glastage, som fx at begrænse varmetab om vinteren og overophedning om sommeren.


Valg af glas til glastag

Valg af glas til et glastag afhænger af, hvilke funktioner glastaget skal opfylde; Personsikkerhed, varmeisolering, lystransmission, solenergitransmission, lyddæmpning og brandsikkerhed.

Hvis man ønsker et glastag, er det vigtigt at glasset monteres i egnede profilsystemer, hvor der bl.a. er taget højde for at regnvandet ledes bort fra false, dræn og den udvendige tagflade samt, at der er taget højde for tagets hældning og kondensdryp på indersiden. De fleste profilsystemer er lavet af aluminium eller stål.

Glasset i et glastag er normalt termoruder, men tykkelsen kan være afgørende for håndteringen, da 1 mm tykkere glas vejer 2,5 kg/m² mere.

 

 

Lovgivning og regler om glastage

I bygningsreglementets vejledning står der, at glas over hovedet på personer skal være lamineret glas. Det yderste glas kan være hærdet glas, hvis der er risiko for termisk brud på grund af skygger eller andre temperaturforskelle. Glasindustrien har udgivet en nyttig publikation om glastage, der hedder Glastag. Den kan findes på Glasindustriens hjemmeside.

Ovenlysvinduer er op til 2-3 gange så effektive til at transmittere dagslys ind i bygningen som andre former for vinduer.

Ifølge bygningsreglementet anses et ovenlysareal på 7 % af gulvarealet som tilstrækkeligt for at sikre, at rummet er velbelyst eller har den vejledende dagslysfaktor på 2% i rummet.


Lovgivning

BR15 Kap. 4.3 Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner, Kap. 6.5 Lysforhold, Kap. 7.2 Energirammer for nye bygninger.

Erfaringsblad (27) 12 11 10, Brandventilation – ovenlys, lemme og røgskærme.

SBi-anvisning 258 forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15).

 

Avanceret søgning