Væg- & facadebeklædning

Vægge - indendørs

En bygnings indervæg er den synlige del af væggen. Indervæggen kan fremstå i sin rå form bestående af fx sten eller glas, eller den kan være beklædt med en lang række materialer, som tapet, glasvæv, træ, gipsplader, spånplader, natursten, fliser osv.

Vægbeklædningens type og brug hænger ofte sammen med det indtryk, man ønsker rummet skal have eller den funktion rummet har. Almindelige typer vægbeklædning er puds, tapet, glasvæv, profilbrædder og gips – hvoraf nogle kan være gipsplader til vådrum.


Facader - udendørs

En bygnings facadebeklædning er de synlige overflader, som befinder sig på ydersiden af en bygning. Facadebeklædningen skal kunne tåle meget forskellig vejrbelastning og kan bestå af beton eller puds i forskellige former, som fx grovpuds eller tyndpuds. Facadebeklædninger kan også være af stål eller glas, de rå mursten, eller maling på puds.

Til facadebeklædning ses det ofte, at man har en type facadebeklædning, som fx kan bestå af det rå murværk, oppudset murværk, rå beton, stål, zink, kobber, glas og komposit.


Vægbeklædning - materialer generelt

Som beskrevet ovenfor er almindelige typer vægbeklædning generelt defineret ud fra materialevalget. De forskellige typer har en række egenskaber, man bør kende inden man vælger vægbeklædning:

Træ – for eksempel profilbrædder med fer og not, er et robust materiale til en væg, og profilbrædder er nemme at sætte op og kan tåle rengøring.

Tapet – kan fås som stof, papir og er ligeledes nemt at sætte op og male, men er ikke så bestandigt. Filt og glasvæv er mere robuste vægbeklædninger.

Gips – Gips som plader er nemme at montere på fx stållægter og kan bruges som beklædning med isolering på ydermure, på indervægge eller i vådrum. I vådrum skal man anvende vådrumsgipsplader, som kan være imprægneret med silikone. Spångipsmateriale kan fineres med træsorter.

Andre vægbeklædninger med visuelle og akustiske muligheder er perforerede plader, translucent materiale, kompositmateriale til vådrumsvægge hvis hovedbestandele er gips og glasfiber, glas, sten og lameller i henholdsvis massivt træ eller baseret på en kerne af krydsfiner.

Beklædning af facader kan også foretages med en række materialer, som grundlæggende bør være vejrbestandige.

Mursten er en almindelig form for facade i enfamiliehuse, og har fordelen af, at mursten blandt andet har en meget lang levetid og er meget nemme at vedligeholdelse. Desuden er mursten brandsikre.

Puds – Mørtel, som er glattet, kastet, eller skuret på facaden. Puds og mørtel kan males og giver et glat eller rustikt indtryk alt efter, hvordan pudsen bliver påført.

Zink – Zink bruges ofte til facebeklædning på kontor- og erhvervsbyggeri, da det med sit glatte metaludtryk signalerer effektivitet og modernitet.

Glas – Facader af glas er ligeledes meget anvendt inden for kontorbyggeri og har fordelen, at det skaber lys for medarbejdere uanset årstiden.

Fliser - er på mange måder en rigtig fordelagtig løsning. Fliserne er utrolig solide og rengøringsvenlige. Fliserne kan bruges til både udendørs og indendørs vægbeklædning.


Væg­beklædningers lovgivning, regler og retningslinjer

I bygningsreglementet er der krav til vægbeklædninger i vådrum i kapitel 4.6, samt der er flere SBi-anvisninger, som tager fat i vægbeklædninger i vådrum, samt kældre – heriblandt SBi-anvisning 252 Vådrum, SBi-anvisning 237, 243 og 245 om Lydisolering i og mellem boliger, samt SBi-anvisning 196 Indeklimahåndbogen. (Læs uddrag)

Omkring facader og facadebeklædning bør man være opmærksom på bygningsreglementets krav ved brug af glas i facaden – både indgangspartier og hele glasfacader (i kapitel 4.3).

Avanceret søgning