Handicaphjælpemidler

Hjælp til bevægelses­­hæmmede

Handicaphjælpemidler har til formål at hjælpe bevægelseshæmmede, kørestolsbrugere og andre handicappede rundt i bygninger, samt at lette anvendelsen af bygningers installationer og øge tilgængeligheden så personer med funktionsnedsættelser kan få adgang til samme ydelser, ting og fysiske færden som personer uden.

 

Typer handicap­hjælpemidler

Handicaphjælpemidler omfatter en lang produkter som stolelifte til trapper, platformlifte og kørestolslifte, handicapelevatorer, loftlifte, ramper, handicaptoiletter og anden handicapsanitet.

Stolelifte er velegnede til smalle trapper, hvad enten trappen er med lige løb eller sving. Skinnen monteres på trappens trin, og stolen kan løfte en gangbesværet person op eller ned ad trappen.

Loftslifte og personlifte kan være monteret i skinnesystemer i loftet og anvendes til krævende og tunge løft af personer op og ned eller mellem bygningens rum.

Platformlifte (eller løfteplatforme) til handicappede i kørestol findes både til lige og kurvede trapper og anvendes til at udligne mindre niveauforskelle eller større højdeforskelle på flere meter som regel ved trapper.

Handicapelevatorer – eller lodret lifte – til kørestolsbrugere og andre gangbesværede kan være monteret i en selvbærende skakt, der kan installeres i eksisterende byggeri uden de store bygningsændringer.

 

Hvor kan handicap­hjælpemidler anvendes

Lifte, elevatorer, ramper mv. kan anvendes alle steder i privat og offentligt byggeri, hvor der er brug for at udligne niveauforskelle, fx ved etager, indvendige eller udvendige trapper, indgangsdøre eller kantsten.

Om CE mærkning
Lifte og elevatorer skal opfylde de tekniske krav i maskindirektiv 89/392/EEC med senere ændringer for at kunne mærkes med CE og sælges og ibrugtages inden for EU.

 

Rumbehov - handicaphjælpemidler

  • Vejregler - Tilgængelighed på gade og vej - Vejdirektoratet
  • Færdselsarealer for alle – håndbog i tilgængelighed - Håndbogen giver anvisninger på, hvordan vejarealer kan blive tilgængelige for alle.
  • Tilgængelighed for Alle - DS 3028 henviser i nogle tilfælde til reglementer og love, men går på nogle punkter også videre end krævet i loven. Følger man f.eks. standardens detaljerede anvisning på indretning af et handicaptoilet, hvor et sådant er krævet i bygningsreglementet, så har man samtidig opfyldt dette krav.
Avanceret søgning