Riste

Riste er plader, som er gennembrudt. Det kan enten være i form af huller som i en gitterrist, eller risten kan består af lameller.

Formålet med riste er at tillade fx vand eller luft at passere risten, men at forhindre mennesker, dyr, blade mm. at passere. En rist er selvbærende.

Riste fås i stål, rustfrit stål, aluminium, fiber, fiberprodukter og kan have forskellige udformninger og funktion fx i form af lejder, lejdertrin, trappetrin, specialtrin, rækværk, gitterrist og perforeret plade.


Indendørs riste

Riste anvendes både indendørs og udendørs. Indenfor er de mest almindelige riste afløbsriste og gulvriste, samt ventilationsriste.

Udendørs riste

Udendørs anvendes riste i mange funktioner, og ofte i forbindelse med vandafledning – fx til dækning af afløbsrender eller kloakker i form af afløbsriste, kloakriste og andre udendørs riste.

Desuden anvendes riste også som trappetrin ved for eksempel vindeltrapper eller brandtrapper.

 

Hvilke materialer består riste af

Da riste kan være udsat for vand, em eller damp er riste mange gange udført i rustfast stål eller andet materiale, som er stabilt, stift og modstandsdygtigt over for vand.

 

Lovgivning og regler om riste i byggeri

I Bygningsreglement 2015 er der ikke bestemte afsnit eller kapitler, som decideret giver krav til riste, bortset fra krav om riste til brug for ventilation i affaldsrum. Riste er dog nævnt forskellige steder i forbindelse med fugt i bygninger og omkring radonsikring i SBi-anvisningerne 233 "Radonsikring af nye bygninger (2015)" og 224 "Fugt i bygninger, 2. udgave".

Avanceret søgning