Bæredygtige produkter - Bæredygtige krav

Hvilke krav stiller vi til bæredygtige produktsider?

Comdia ønsker at tilbyde leverandører af byggematerialer de bedste rammer for at vise, hvilke kriterier, der gør deres materialer bæredygtige. Og det forpligter. Ved at stille en række funktioner til rådighed for leverandørerne er vores mål at skabe gennemsigtighed og troværdighed for besøgende på Comdia Byggematerialer.

For at sikre en højst mulig validitet af de oprettede produkter på Comdia Byggematerialer, arbejder vi løbende med kvalitetssikring af oplysningerne. Dels via brugerstyret og selvregulerende kvalitetssikring igennem åbenhed og en transparent platform med krav til et minimum af data. Og dels via systematisk tjek af, at de oplysninger, der uploades på platformen, rent faktisk stemmer med det beskrevne.

Det er dog vigtigt at understrege, at vi ikke har til opgave at kvalitetssikre indholdet og rigtigheden af de data, som uploades på platformen.

 

Vores krav til oplysninger:

  • Alle producenter, som registrerer produkter med tilhørende dokumentation og beskrivelser på databasen, afgiver oplysninger under en ”tro og love-erklæring”, og hæfter dermed for at de registrerede data er valide.

  • Produkter gennemses for relevant dokumentation inde på produktsiden, der understøtter at det enkelte produkt er bæredygtigt. Påstande om konkrete ydeevner, der viser materialets bæredygtighed, skal understøttes af henvisninger til relevant dokumentation eller certifikater.

  • Links og andre henvisninger skal være til relevante hjemmesider, der giver de oplysninger, som omtales på produktsiden. Producenten må ikke påstå at have dokumentation eller certifikater via et link, der ikke giver de nødvendige oplysninger.

  • Producenten har på sine enkelte produktsider mulighed for at tilføje oplysninger om produktets livscyklus. Producenten er selv ansvarlig for at oplysningerne er korrekte. Vi anbefaler at besøgende tager direkte kontakt til producenten ved spørgsmål omkring produktets livscyklus.

  • Produktets livscyklus på Comdia Byggematerialer tager udgangspunkt i, at såfremt en producent ikke p.t. har en certificering eller anden officiel dokumentation, der kan uploades til Comdia Byggematerialer, vil producenten kunne beskrive produktet og dets egenskaber. Dette vil ofte være tilstrækkeligt til at give et billede af produktets egenskaber, og vil til dels dokumentere, hvorvidt produktet kan betragtes som bæredygtigt.