Tilbygninger, udestuer og vinterhaver

Udestuer og vinterhaver

En udestue eller vinterhave er en mindre tilbygning oftest udført i lette materialer uden fast varmeinstallation. Tilbygninger tilpasses som regel den eksisterende arkitektur og kan fås til både nye og gamle ejemdomme. Se henvisningerne til højre til producenter og leverandører af tilbygninger.


Typer af tilbygninger

Tilbygninger i form af udestuer og vinterhaver kan udføres på mange måder, alt afhængig af behov, placering og hovedhusets alder og udseende. Udestuer og vinterhaver er oftest opbygget af et let skelet af træ eller metalprofiler, udfyldt af store glaspartier, der lukker så meget lys ind som muligt, både af hensyn til varmeindstrålingen og udsynet til de umiddelbare omgivelser.

Udestuer kan være udført som en kombination af faste partier og glaspartier, dels som en udvidelse eller naturlig forlængelse af hovedhuset, dels som et rum hvor både afskærmning for indblik og maksimalt udsyn har høj prioritet.

Vinterhaver er ofte udført som rene glaskonstruktioner og fungerer som en kombination af afskærmet uderum og drivhus.

Uopvarmede udestuer er ofte udført i mere spinkle konstruktioner, som en let skærm mellem ude og inde.

Opvarmede udestuer kan være opført i mere solide materialer og skal opfylde bygningsreglementets energikrav. Dette medfører ofte et reduceret glasareal.


Hvordan udføres tilbygninger, udestuer og vinterhaver

Udestuer fås enten som færdige udestuer, der leveres nøglefærdige, som selv-byg-moduler eller helt individuelle, arkitekttegnede løsninger, der er en forlængelse af huset og fungerer som en egentlig tilbygning.


Lovgivning og regler om tilbygninger, udestuer og vinterhaver

Der skal byggetilladelse til at etablere en udestue, hvad enten den er opvarmet eller ej. Generelt henvises til Bygningsreglementet BR15 - Man kan læse om afstandskravet til skel og mod vej i BR15 kapitel 2.7.3 - Fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse.

Reglerne omkring bebyggelsesprocenten står i BR15 kapitel 2.7.1 Bebyggelsesprocent. Hvis udestuen ikke er opvarmet, tæller den ikke med i det samlede etageareal på grunden.

Avanceret søgning